Hướng dẫn giải bài bác §5. Quy đồng mẫu số các phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài Giải bài xích 28 29 30 31 trang 19 sgk Toán 6 tập 2 bao gồm tổng thích hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài xích tập phần số học gồm trong SGK toán để giúp đỡ các em học viên học giỏi môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Bài 29 sgk toán 6 tập 2 trang 19


Lý thuyết

1. Quy đồng mẫu hai phân số

Xét nhị phân số (frac-35) và (frac-58). Ta thấy 40 là 1 trong những bội bình thường của 5 và 8. Ta đang tìm nhị phân số bao gồm mẫu là 40 và lần lượt bằng (frac-35) và (frac-58)

Ta có: (frac-35=frac-3.85.8=frac-2440) với (frac-58=frac-5.58.5=frac-2540) . Giải pháp làm này được hotline là quy đồng chủng loại hai phân số.

Hai phân số (frac-35) cùng (frac-58) cũng hoàn toàn có thể được quy đồng mẫu với các mẫu tầm thường khác chẳng hạn như: 80, 120, 1600,….

Để cho dễ dàng khi quy đồng mẫu mã hai phân số ta thường lấy mẫu tầm thường là BCNN của những mẫu.

2. Quy đồng mẫu các phân số

Vì mọi phân số các viết được bên dưới dạng phân số với chủng loại dương đề nghị ta gồm quy tắc:

Muốn quy đồng mẫu các phân số với mẫu dương ta làm cho như sau:

– cách 1: tìm kiếm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để triển khai mẫu chung

– bước 2: tìm kiếm thừa số phụ của mỗi mẫu mã (bằng bí quyết chia mẫu phổ biến cho từng mẫu).

– bước 3: Nhân tử và chủng loại của mỗi phân số với vượt số phụ tương ứng


Ví dụ: Quy đồng mẫu các phân số: (frac715) và (frac136)

Bài giải:

Tìm BCNN: BCNN (15,6)=30

Tìm thừa số phụ: 30:15=2, 30:6=5

Nhân tử và chủng loại với quá số phụ tương ứng

Vậy: (frac715=frac7.215.2=frac1430) ; (frac136=frac13.56.5=frac6530)

Dưới đây là phần phía dẫn vấn đáp các thắc mắc có trong bài học cho chúng ta tham khảo. Các bạn hãy gọi kỹ thắc mắc trước khi trả lời nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 17 sgk Toán 6 tập 2

Hãy điền số tương thích vào ô vuông:


(eqalign& – 3 over 5 = square over 80;cr ) (eqalign& – 5 over 8 = square over 80 cr )

(eqalign& – 3 over 5 = square over 120;cr ) (eqalign& – 5 over 8 = square over 120;cr )

(eqalign& – 3 over 5 = square over 160;cr ) (eqalign& – 5 over 8 = square over 160;cr )

Trả lời:

Ta có

(eqalign& – 3 over 5 = – 3.16 over 5.16 = – 48 over 80;cr ) (eqalign& – 5 over 8 = – 5.10 over 8.10 = – 50 over 80 cr )


(eqalign& – 3 over 5 = – 3.24 over 5.24 = – 72 over 120;cr ) (eqalign& – 5 over 8 = – 5.15 over 8.15 = -75 over 120;cr )

(eqalign& – 3 over 5 = – 3.32 over 5.32 = – 96 over 160;cr ) (eqalign& – 5 over 8 = – 5.20 over 8.20 = – 100 over 160 cr )

2. Trả lời thắc mắc 2 trang 17 sgk Toán 6 tập 2

a) search BCNN của các số $2, 5, 3, 8.$

b) Tìm các phân chu kỳ lượt bằng (dfrac12,dfrac – 35,dfrac23,dfrac – 58) nhưng lại cùng có mẫu là $BCNN(2, 5, 3, 8).$

Trả lời:

a) Ta có (8 = 2^3)


Các vượt số bình thường và riêng biệt là $2; 3; 5.$

Số mũ lớn nhất của $2$ là $3.$

Số mũ lớn nhất của $3$ là $1.$

Số mũ lớn số 1 của $5$ là $1$.

Khi kia : (BCNN(2,5,3,8) = 23 . 3 . 5 = 120)

b) Ta có


(dfrac12 = dfrac1.602.60 = dfrac60120)

(dfrac – 35 = dfrac – 3.245.24 = dfrac – 72120)

(dfrac23 = dfrac2.403.40 = dfrac80120)

(dfrac – 58 = dfrac – 5.158.15 = dfrac – 75120)

3. Trả lời thắc mắc 3 trang 18 sgk Toán 6 tập 2


a) Điền vào địa điểm trống nhằm quy đồng mẫu những phân số:

(displaystyle 5 over 12) cùng (displaystyle 7 over 30)

– tra cứu BCNN(12, 30):

12 = 22 . 3

30 = …

BCNN(12, 30) = …

– tìm kiếm thừa số phụ:

… : 12 = …

… : 30 = …

– Nhân tử và mẫu mã của mỗi phân số với quá số phụ tương ứng:

(eqalign& 5 over 12 = 5…. over 12…. = … over … cr & 7 over 30 = 7…. over 30…. = … over … cr )

b) Quy đồng mẫu những phân số: ( – 3 over 44;,,,,, – 11 over 18;,,,,,5 over – 36)

Trả lời:

a) Tìm $BCNN( 12,30)$

12 = 22.3

$30 = 2 . 3 . 5$

BCNN(12,30) = 22.3.5 = 60

– tra cứu thừa số phụ:

$60 : 12 = 5$

$60 : 30 = 2$

– Nhân tử và chủng loại của mỗi phân số với quá số phụ tương ứng;

(eqalign& 5 over 12 = 5.5 over 12.5 = 25 over 60 cr và 7 over 10 = 7.2 over 30.2 = 14 over 60 cr )

b) Bước 1: BCNN(44,18, -36)

44 = 22.11

18 = 2.32

-36 = 22.3.(-3)

BCNN(44,8, -36) = 23.32.11 = 792

Bước 2: tìm thừa số phụ

792 : 44 = 18

792 : 18 = 44

792 : (-36) = -22

Bước 3: Quy đồng

Nhân tử và chủng loại của mỗi phân số với quá số phụ tương ứng

(eqalign& – 3 over 44 = – 3.18 over 44.18 = – 54 over 792;,,,,, cr & – 11 over 18 = – 11.44 over 18.44 = – 484 over 792;, cr & 5 over – 36 = 5.( – 22) over – 36.( – 22) = – 110 over 792 cr )

Dưới đó là Hướng dẫn Giải bài bác 28 29 30 31 trang 19 sgk toán 6 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

johnadamshs.net reviews với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài bác tập phần số học tập 6 kèm bài xích giải chi tiết bài 28 29 30 31 trang 19 sgk toán 6 tập 2 của bài § 5 Quy đồng chủng loại số những phân số trong chương III – Phân số cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập chúng ta xem bên dưới đây:

*
Giải bài xích 28 29 30 31 trang 19 sgk toán 6 tập 2

1. Giải bài bác 28 trang 19 sgk Toán 6 tập 2

a) Quy đồng mẫu các phân số sau: (frac-36;frac524;frac-2156).

b) trong các phân số sẽ cho, phân số nào chưa buổi tối giản?

Từ nhấn xét đó, ta hoàn toàn có thể quy đồng các phân số này như vậy nào?

Bài giải:

a) Bước 1: tra cứu một bội cung của các mẫu (thường là BCNN) của 16, 24, 56 để gia công MSC

(16 = 2^4)

(24 = 2^3.3)

(56 = 2^3.7)

(⇒ BCNN(16, 24, 56) = 2^4.3.7 = 336)

Do đó MSC của cha phân số là $336$.

Bước 2: tra cứu thừa số phụ của mỗi mẫu mã (bằng phương pháp chia mẫu thông thường cho từng mẫu).

– vượt số phụ của $16$ là $336 : 16 = 21$

– thừa số phụ của $24$ là $336 : 24 = 14$

– quá số phụ của $56$ là $336 : 56 = 6$

Bước 3: Nhân tử và mẫu mã của từng phân số với thừa số phụ tương ứng:

(eginarrayldfrac – 316 = dfrac – 3.2116.21 = dfrac – 63336;\dfrac524 = dfrac5.1424.14 = dfrac70336;\dfrac2156 = dfrac – 21.656.6 = dfrac – 126336;endarray)

b) Phân số (dfrac-2156) chưa hẳn là phân số tối giản.

Từ kia ta có: Để quy đồng mẫu các phân số đã cho, trước tiên ta phải rút gọn các phân số đã mang đến thành phân số buổi tối giản rồi hãy quy đồng mẫu. Nếu làm như vậy ta sẽ được các phân số đơn giản dễ dàng hơn:

Rút gọn: (displaystyle – 21 over 56 = – 21:7 over 56:7 = -3 over 8)

(⇒ BCNN(16, 24, 8) = 2^4.3 = 48)

– vượt số phụ của $16$ là $48 : 16 = 3$

– quá số phụ của $24$ là $48 : 24 = 2$

– quá số phụ của $8$ là $48 : 8 = 6$

Ta có:

(eginarrayldfrac – 316 = dfrac – 3.316.3 = dfrac – 948;\dfrac524 = dfrac5.224.2 = dfrac1048;\dfrac-2156 = dfrac – 38 = dfrac – 3.68.6 = dfrac – 1848endarray)

2. Giải bài xích 29 trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu những phân số sau:

a) (frac38) và (frac527)

b) (frac-29) và (frac425)

c) (frac115) và -6

Bài giải:

Nhận xét: những phân số đang cho hầu hết ở dạng buổi tối giản.

a) Mẫu số thông thường là $BCNN(8, 27) = 8.27 = 216$

Thừa số phụ của $8$ là $216 : 8 = 27$, của $27$ là $216 : 27 = 8.$

Do đó: (frac38=frac3.278.27=frac81216) và (frac527=frac5.827.8=frac40216)

b) Mẫu số bình thường là $BCNN(9, 25) = 9.25 = 225.$

Do đó: (frac-29=frac-2.259.25=frac-50225) và (frac425=frac4.925.9=frac36225)

c) $ -6 = -frac61$

Mẫu số tầm thường là BCNN(15, 1) = 15.

Xem thêm: Tiệm Cận Đứng Là Gì - Tiệm Cận Đứng Của Đồ Thị Hàm Số

Do đó: (frac115=frac1.115.1=frac115) và (-6=frac-6.151.15=frac-9015)

3. Giải bài bác 30 trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu những phân số sau:

a) (frac11120) và (frac740)

b) (frac24146) cùng (frac613)

c) (frac730,frac1360,frac – 940)

d) (frac1760,frac – 518,frac – 6490)

Bài giải:

a) Mẫu số tầm thường là $BCNN (120,40) = 120.$

Do đó: (frac11120) và (frac740 = frac7.340.3 = frac21120)

b) Rút gọn (frac24146 = frac1273)

Mẫu số tầm thường là $BCNN (13, 73) = 949$

Do đó: (frac24146 = frac12.1373.13 = frac156949) và (frac613 = frac6.7313.73 = frac438949)

c) Cả bố phân số đều tối giản.

Mẫu số tầm thường là $BCNN (30,60,40) = 120.$

Do đó:

(frac730 = frac7.430.4 = frac28120)

(frac1360 = frac13.260.2 = frac26120)

(frac – 940 = frac – 9.340.3 = frac – 27120)

d) Mẫu số chung là $BSCNN(60, 18, 90) = 180.$

Do đó:

(frac1760 = frac17.360.3 = frac51180)

(frac – 518 = frac – 5.1018.10 = frac – 50180)

(frac – 6490 = frac – 64.290.2 = frac – 128180)

4. Giải bài 31 trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Hai phân số tiếp sau đây có đều nhau không?

a) (frac – 514) cùng (frac30 – 84)

b) (frac – 6102) với (frac – 9153)

Bài giải:

a) Rút gọn gàng rồi so sánh

Ta có: (frac30 – 84 = frac30:6 – 84:6 = frac5 – 14.)

Vậy (frac5 – 14 = frac30 – 84.)

b) Rút gọn gàng rồi so sánh

Ta có: (frac – 6102 = frac – 6:2102:2 = frac – 351;frac – 9153 = frac – 9:3153:3 = frac – 351.)

Vậy (frac – 6102 = frac – 9153)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài tốt cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 6 với giải bài xích 28 29 30 31 trang 19 sgk toán 6 tập 2!