Tia(Ax)chia mặt phẳng ra thành mấy nửa khía cạnh phẳng. Trên từng nửa khía cạnh phẳng đó ta vẽ được một tia(Ay)

Bài giải:

(Ax)là bờ tầm thường của nhì nửa phương diện phẳng đối nhau (nửa khía cạnh phẳng (I) với (II))

Trên từng nửa khía cạnh phẳng ta vẽ được một tia(Ay)sao cho(widehatxAy = 50^o.)

Do đó ta vẽ được hai tia(Ay)thỏa mãn yêu mong của đề bài

*
Bạn đang xem: Bài 28 trang 85 sgk toán 6 tập 2

*

Tham khảo lời giải các bài xích tập bài 5: Vẽ góc khi biết số đo khác • Giải bài bác 23 trang 84 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Vẽ... • Giải bài xích 25 trang 84 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Vẽ... • Giải bài bác 26 trang 84 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Vẽ góc cho thấy thêm một... • Giải bài bác 27 trang 85 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trên cùng một nửa mặt... • Giải bài 28 trang 85 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trên mặt phẳng đến tia... • Giải bài 29 trang 85 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Gọi(Ot, ,Ot") là...


Xem thêm: Door-To-Door Là Gì ? Ưu Điểm Khi Vận Chuyển Hàng Door To Door

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học tập