Trên hình(12), đồng hồ chỉ9giờ(18)phút, nhị kim đồng hồ thời trang chia mặt đồng hồ thời trang thành nhì phần, từng phần bao gồm sáu số. Tính tổng các số sinh hoạt mỗi phần, em bao gồm nhận xét gì? 


Bạn đang xem: Bài 28 trang 16 sgk toán 6 tập 1

- Tổng những số làm việc nửa mặt trên của đồng hồ:

( 10 + 11 + 12 + 1 + 2 + 3 = 39)

- Tổng những số sống nửa mặt bên dưới của đồng hồ:

( 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 = 39)

Nhận xét:Lúc(9)giờ(18)phút, nhì kim đồng hồ thời trang chia mặt đồng hồ đeo tay chia nhì mặt đồng hồ ra làm(2)phần tất cả tổng các số sống mỗi phần bằng nhau


*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài xích 5: Phép cộng và phép nhân - rèn luyện 1 trang 17 - rèn luyện 2 trang 19 khác • bài 26 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 1 cho những số liệu về... • Giải bài 27 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Áp dụng những tính chất... • Giải bài xích 28 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 1 trên hình(12),... • Giải bài bác 29 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền vào chỗ... • Giải bài xích 30 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 search số thoải mái và tự nhiên (x),... • Giải bài xích 31 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính nhanh:(a) hspace0,2cm... • Giải bài 32 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 có thể tính nhanh... • Giải bài bác 33 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 cho dãy số sau(1,... • Giải bài bác 34 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Sử dụng máy vi tính bỏ... • Giải bài xích 35 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tìm những tích bằng nhau... • Giải bài xích 36 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 1 có thể tính... • Giải bài xích 37 trang trăng tròn - SGK Toán lớp 6 tập 1 Áp dụng tính... • Giải bài 38 trang đôi mươi - SGK Toán lớp 6 tập 1 Sử dụng máy tính bỏ... • Giải bài xích 39 trang 20 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: Số(142... • Giải bài xích 40 trang đôi mươi - SGK Toán lớp 6 tập 1 Bình Ngô đại cáo ra...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 5: Phép cộng và phép nhân - rèn luyện 1 trang 17 - luyện tập 2 trang 19
• bài bác 26 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 27 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 28 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 29 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 30 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 31 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 32 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 33 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 34 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 35 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 36 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 37 trang 20 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 38 trang trăng tròn - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 39 trang 20 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 40 trang đôi mươi - SGK Toán lớp 6 tập 1


Xem thêm: Giá Trị Của Xét Nghiệm Cea Là Gì ? Những Điều Cần Biết Về Xét Nghiệm Cea

Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số