Bạn kia giải thích: "Trước hết em rút gọn mang đến (10), rồi rút gọn đến (5)". Đố em làm bởi vậy đúng xuất xắc sai? do sao?

 

 
Bạn đang xem: Bài 27 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Muốn rút gọn phân số ta phân tách cả tử và chủng loại của phân số cho 1 ước thông thường (khác(1)và(-1)) của chúng

Bài giải:

Bạn đó đã làm sai vì các bạn ấy đã trừ cả tử số và mẫu mã số cho(10)ở lần rút gọn gàng đầu tiên.Nếu tử và mẫu mã của phân số gồm dạng biểu thức thì phải biến hóa tử và chủng loại về dạng tích rồi bắt đầu rút gọn gàng được. Rút gọn đúng thật sau:

(dfrac10 + 510 + 10 = dfrac5(2 + 1)10(1 + 1) = dfrac32.2 = dfrac34)hoặc(dfrac10 + 510 + 10 = dfrac1520 = dfrac15 : 520 : 5 = dfrac34)


*

Tham khảo lời giải các bài tập bài xích 4: Rút gọn gàng phân số - rèn luyện trang 15 - 16 khác • bài xích 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2 Rút gọn các phân số... • Giải bài bác 16 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 bộ răng khá đầy đủ của... • Giải bài bác 17 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Rút gọn:(a) ,, dfrac{3... • Giải bài bác 18 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các số đo thời... • Giải bài bác 19 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đổi ra mét vuông (viết... • Giải bài trăng tròn trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm các cặp phân số... • Giải bài bác 21 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trong những phân số sau... • Giải bài bác 22 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số thích hợp... • Giải bài 23 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 mang lại tập vừa lòng (A =... • Giải bài bác 24 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm những số... • Giải bài bác 25 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết toàn bộ các phân... • Giải bài xích 26 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 cho đoạn... • Giải bài bác 27 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố: Một học tập sinh...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học
bài bác trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 4: Rút gọn phân số - rèn luyện trang 15 - 16
• bài 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2 • Giải bài xích 16 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 17 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 18 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 19 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 20 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 21 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 22 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 23 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 24 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 25 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 26 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 27 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Hà Lan Tiếng Anh Là Gì ? Người Hà Lan Tiếng Anh Là Gì

Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số