Trả lời câu hỏi luyện tập, vận động trang 15, 16, 17 Toán 6 tập 2 KNTT. Giải bài bác 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26 trang 18 SGK Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài xích 25. Phép cộng và phép trừ phân số – Chương 6 Phân số

Hoạt đụng 1

Em hãy đề cập lại quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu mã ( gồm tử và mẫu dương) rồi tính các tổng (dfrac811 + dfrac311) và (dfrac912 + dfrac1112).

Bạn đang xem: Bài 25 trang 16 sgk toán 6 tập 2

– kể lại quy tắc cùng hai phân số thuộc mẫu

– rước tử cùng tử và không thay đổi mẫu.

Quy tắc cộng hai số nguyên cùng mẫu:

Ta lấy tử số cùng với nhau và không thay đổi mẫu số.

(dfrac811 + dfrac311 = dfrac8 + 311 = dfrac1111 = 1)

(dfrac912 + dfrac1112 = dfrac9 + 1112 = dfrac2012)( = dfrac20:412:4 = dfrac53)

Luyện tập 1

Tính:

(dfrac – 712 + dfrac512); (dfrac – 811 + dfrac – 1911)

Cộng những tử số cùng nhau và không thay đổi mẫu số.

(dfrac – 712 + dfrac512 = dfrac – 7 + 511 = dfrac – 211);

(dfrac – 811 + dfrac – 1911 = dfrac – 8 + left( – 19 ight)11 = dfrac – 2711)

Hoạt đụng 2

Để thực hiện phép cộng (dfrac57 + dfrac – 34), em hãy làm theo quá trình sau:

+ Quy đồng chủng loại hai phân số (dfrac57) với (dfrac – 34)

+ sử dụng quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu để tính tổng nhị phân số sau thời điểm đã quy đồng.

+ Quy đồng mẫu hai phân số (dfrac57) và (dfrac – 34)

+ Cộng những tử số và giữ nguyên mẫu.

(dfrac57 = dfrac5.47.4 = dfrac2028) cùng (dfrac – 34 = dfrac – 3.74.7 = dfrac – 2128)

(dfrac2028 + dfrac – 2128 = dfrac20 + left( – 21 ight)28 = – dfrac128)

Luyện tập 2

Tính (dfrac – 58 + dfrac – 720)

+ Quy đồng mẫu hai phân số (dfrac – 58) và (dfrac – 720)

+ Cộng các tử số và không thay đổi mẫu.

BCNN(8,20) = 40

(dfrac – 58 = dfrac – 5.58.5 = dfrac – 2540) và (dfrac – 720 = dfrac – 7.220.2 = dfrac – 1440)

(dfrac – 2540 + dfrac – 1440 = dfrac – 25 + left( – 14 ight)40 = dfrac – 3940)

Hoạt động 3

Tính những tổng (dfrac12 + dfrac – 12); (dfrac12 + dfrac1 – 2)

Em có nhận xét gì về các hiệu quả nhận được?

Đưa về cùng 2 phân số có cùng chủng loại số

(eginarrayldfrac12 + dfrac – 12 = dfrac1 – 12 = 0\dfrac12 + dfrac1 – 2 = dfrac12 + dfrac – 12 = 0endarray)

Các phép tính trên hầu hết có tác dụng bằng 0.

Luyện tập 3

Tìm số đối của những số sau: (dfrac13;dfrac – 13) với (dfrac – 45)

Hai số call là đối nhau ví như hai tổng của chúng bằng 0.


( – dfracab = dfrac – ab = dfraca – b)

Số đối của (dfrac13) là ( – dfrac13) bởi vì (dfrac13 + left( – dfrac13 ight) = 0)

Số đối của (dfrac – 13) là (dfrac13) vì (dfrac13 + dfrac – 13 = dfrac13 + left( – dfrac13 ight) = 0)

Số đối của (dfrac – 45) là (dfrac45) vị (dfrac – 45 + dfrac45 = dfrac – 4 + 45 = 0)

Luyện tập 4

Tính một phương pháp hợp lí: (B = dfrac – 19 + dfrac87 + dfrac109 + dfrac – 297)

Nhóm những phân số gồm cùng mẫu và cùng với nhau trước.

(eginarraylB = dfrac – 19 + dfrac87 + dfrac109 + dfrac – 297\ = left( dfrac – 19 + dfrac109 ight) + left( dfrac87 + dfrac – 297 ight)\ = dfrac99 + dfrac – 217 = 1 – 3 = – 2endarray)

Hoạt động 4

Em hãy kể lại quy tắc trừ nhị phân số cùng mẫu mã (cả tử và mẫu phần nhiều dương) sẽ học rồi tính các hiệu sau: (dfrac713 – dfrac513) với (dfrac34 – dfrac15)

*Nếu 2 phân số sẽ cùng mẫu mã thì đem tử số của phân số đầu tiên trừ đi tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu.

(dfrac713 – dfrac513 = dfrac7 – 513 = dfrac213) với (dfrac34 – dfrac15 = dfrac1520 – dfrac420 = dfrac15 – 420 = dfrac1120)

Luyện tập 5

Tính

a) (dfrac35 – dfrac – 13)

b) ( – 3 – dfrac27)

– Quy đồng mẫu mã hai phân số.

– rước tử số của phân số thứ nhất trừ đi tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu.

a) (dfrac35 – dfrac – 13)

( = dfrac3.35.3 – dfrac – 1.53.5)

( = dfrac915 – dfrac – 515 = dfrac9 – left( – 5 ight)15 = dfrac1415)

b) ( – 3 – dfrac27)

(eginarrayl = dfrac – 3.71.7 – dfrac27\ = dfrac – 217 – dfrac27\ = dfrac – 21 – 27\ = dfrac – 237endarray)

Thử thách nhỏ

Thay vệt “?” bằng các phân số phù hợp để hoàn thành sơ đồ gia dụng dưới đây, biết số trong mỗi ô ở sản phẩm trên bằng tổng của nhị số kề nó trong hai ô ở sản phẩm dưới.


*

Tìm số hàng trên khi biết 2 số ở mặt hàng dưới: Tính tổng nhị số hàng dưới.

Tìm số hàng dưới khi biết 1 số ít hàng bên trên và một số hàng dưới: lấy số sản phẩm trên trừ số hàng dưới đã biết.

*

Dấu “?” tại chỗ này bằng (dfrac125 + dfrac – 625 = dfrac1 + left( – 6 ight)25 = dfrac – 525 = dfrac – 15)

*

Dấu “?” tại chỗ này bằng (dfrac825 – dfrac – 625 = dfrac8 – left( – 6 ight)25 = dfrac1425)

*

Dấu “?” tại chỗ này bằng (dfrac825 + dfrac – 525 = dfrac325)

Giải bài bác 6.21 trang 18 SGK Toán 6 tập 2

Tính:

a) (dfrac – 113 + dfrac913)

b) (dfrac – 38 + dfrac512)

Cộng nhì phân số cùng mẫu: Cộng các tử số và không thay đổi mẫu

Cộng hai phân số không giống mẫu:

– Quy đồng các phân số

– Cộng các tử số và giữ nguyên mẫu.

a) (dfrac – 113 + dfrac913)

( = dfrac – 1 + 913 = dfrac813)

b) (dfrac – 38 + dfrac512)

(eginarrayl = dfrac – 3.38.3 + dfrac5.212.2\ = dfrac – 924 + dfrac1024 = dfrac124endarray)

Bài 6.22 trang 18 Toán 6 tập 2

Tìm số đối của các phân số sau:

(dfrac – 37;dfrac613;dfrac4 – 3)

Số đối của (dfrac – 37) là (dfrac37)

Số đối của (dfrac613) là ( – dfrac613)

Số đối của (dfrac4 – 3) là (dfrac43)

Bài 6.23 Toán 6 tập 2

Tính

a) (dfrac – 53 – dfrac – 73)

b) (dfrac56 – dfrac89)

Trừ nhị phân số cùng mẫu: lấy tử số của phân số thứ nhất trừ đi tử số của phân số thiết bị hai và không thay đổi mẫu.

Trừ hai phân số khác mẫu:

– Quy đồng mẫu hai phân số.

– rước tử số của phân số đầu tiên trừ đi tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu.

a) (dfrac – 53 – dfrac – 73)( = dfrac – 5 – left( – 7 ight)3 = dfrac23)

b) (dfrac56 – dfrac89)( = dfrac5.36.3 – dfrac8.29.2 = dfrac1518 – dfrac1618)( = dfrac15 – 1618 = dfrac – 118)

Bài 6.24 trang 18 SGK Toán 6 tập 2

Tính một biện pháp hợp lí:

(A = left( – dfrac311 ight) + dfrac118 – dfrac38 + left( – dfrac811 ight))

Nhóm những phân số có cùng mẫu mã và cộng hoặc trừ với nhau trước.

(eginarraylA = left( – dfrac311 ight) + dfrac118 – dfrac38 + left( – dfrac811 ight)\ = left< left( – dfrac311 ight) + left( – dfrac811 ight) ight> + left( dfrac118 – dfrac38 ight)\ = dfrac – 1111 + dfrac88 = – 1 + 1 = 0endarray)

Bài 6.25 trang 18 Toán 6 tập 2

Chị bỏ ra mới đi làm việc và nhận được tháng lương đầu tiên. Chị quyết định dùng (dfrac25) số tiền kia để chi tiêu trong tháng, dành (dfrac14) số tiền để sở hữ quà biếu tía mẹ. Search số phần tiền lương sót lại của chị Chi.

Tính tổng phần lương đã ngân sách và mua quà.

Phần chi phí lương còn lại = 1- phần lương đã giá thành và cài đặt quà.

Tổng phần lương đã ngân sách chi tiêu và cài đặt quà là:

(dfrac25 + dfrac14 = dfrac2.45.4 + dfrac1.54.5)( = dfrac820 + dfrac520 = dfrac8 + 520 = dfrac1320)

Phần chi phí lương còn sót lại :

(1 – dfrac1320 = dfrac2020 – dfrac1320 = dfrac20 – 1320 = dfrac720)

Giải bài xích 6.26 trang 18 Toán 6 tập 2

Mai tự nhẩm tính về thời gian biểu của bản thân mình trong một ngày thì thấy (dfrac13) thời hạn là dành cho việc học ở ngôi trường ; (dfrac124) thời hạn là dành riêng cho hoạt động ngoại khóa; (dfrac716) thời hạn dành cho vận động ăn, ngủ. Sót lại là thời hạn cho những công việc cá thể khác. Hỏi:

a) Mai đã dành bao nhiêu phần thời gian trong ngày cho bài toán học làm việc trường và vận động ngoại khóa?

b) Mai đã chiếm hữu bao nhiêu phần thời gian trong ngày cho những công việc cá thể khác?

a) Tính tổng thời gian ở ngôi trường và chuyển động ngoại khóa.

Xem thêm: Catering Service Là Gì ? Tìm Hiểu Về Dịch Vụ Catering Những Lưu Ý Khi Cung Cấp Dịch Vụ Catering

b)

– Tính tổng thời gian đã sử dụng = thời gian ở ngôi trường + vận động ngoại khóa+ăn, ngủ.

– thời hạn còn lại = 1- tổng thời hạn đã dùng

a)

Thời gian làm việc trường và vận động ngoại khóa:

(dfrac13 + dfrac124 = dfrac1.83.8 + dfrac124 = dfrac824 + dfrac124 = dfrac924 = dfrac38)

b)

Tổng thời hạn đã sử dụng :

(dfrac38 + dfrac716 = dfrac3.28.2 + dfrac716 = dfrac616 + dfrac716 = dfrac1316)

Thời gian còn lại:

(1 – dfrac1316 = dfrac1616 – dfrac1316 = dfrac16 – 1316 = dfrac316)