Hình a: (widehatxOy= 63^0;widehatyOz= 27^0) ;(widehatxOz= 90^0 )

Hình b: (widehataOb= 30^0;) (widehatbOc = 45^0; widehatcOd= 15^0; widehataOc = 75^0;) 

(widehatbOd= 60^0;widehataOd=90^0);

b) những cặp góc phụ nhau ở hình 28b là:

(widehataOb ) với (widehatbOd) (vì (widehataOb +widehatbOd=30^0+60^0=90^0))

(widehataOc) và (widehatcOd) (vì (widehataOc+widehatcOd=75^0+15^0= 90^0))

johnadamshs.net
Bạn đang xem: Bài 21 trang 82 sgk toán 6 tập 2

*
Bình luận
*
phân chia sẻ
>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp johnadamshs.net
Xem thêm: Toán 6 Tập 2 Trang 19 - Giải Toán 6 Trang 19, 20 Cánh Diều

Cảm ơn các bạn đã thực hiện johnadamshs.net. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép johnadamshs.net giữ hộ các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.