(displaystyle - 9 over 33;15 over 9;3 over - 11; - 12 over 19;5 over 3;60 over - 95)
Bạn đang xem: Bài 20 trang 15 sgk toán 6 tập 2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Toán 6: Rút gọn gàng phân số


Bài 4: Rút gọn gàng phân số


Toán lớp 6: Phép cộng phân số. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số


Toán lớp 6: Phép nhân phân số - tính chất cơ bản của phép nhân phân số


Toán lớp 6: láo lếu số. Số thập phân. Phần trăm


Bài 13: lếu láo số. Số thập phân. Phần trăm


Toán lớp 6: đối chiếu phân số


Tải sách tham khảo


*

Nâng cao và phát triển toán 6 tập 1 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 19,6K
*

Trọn cuốn sách giáo khoa toán 6 tập 1,2


Tải về· 19,1K
*

100 đề luyện thi học tập sinh giỏi môn toán lớp 6 bao gồm đáp án


Tải về· 16,8K
*

Toán cải thiện và các chuyên đề toán 6


Tải về· 16,8K

Bài Tập Toán 6 Tập 1


Tải về· 15,8K

Bài Tập Toán 6 Tập 2


Tải về· 13,6K

13 chuyên đề nâng cấp phát triển tu dưỡng học sinh giỏi toán 6


Tải về· 13,1K

Nâng cao và cách tân và phát triển toán 6 tập 2 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 11,4K

Bài giải liên quan


Lý thuyết rút gọn phân số
Bài 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2
Bài 16 trang 15 SGK Toán 6 tập 2
Bài 17 trang 15 SGK Toán 6 tập 2
Bài 18 trang 15 SGK Toán 6 tập 2
Bài 19 trang 15 SGK Toán 6 tập 2
Bài trăng tròn trang 15 SGK Toán 6 tập 2
Bài 21 trang 15 SGK Toán 6 tập 2
Bài 22 trang 15 SGK Toán 6 tập 2
Bài 23 trang 16 SGK Toán 6 tập 2
Bài 24 trang 16 SGK Toán 6 tập 2
Bài 25 trang 16 SGK Toán 6 tập 2
Bài 26 trang 16 SGK Toán 6 tập 2
Bài 27 trang 16 SGK Toán 6 tập 2
Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 13 Toán 6 Tập 2
Trả lời thắc mắc Bài 4 trang 14 Toán 6 Tập 2

Bài học tập liên quan


Bài 1. Mở rộng khái niệm về phân số
Bài 2. Phân số bởi nhau
Bài 3. Tính chất cơ bản của phân số
Bài 4. Rút gọn gàng phân số
Bài 5. Quy đồng chủng loại số các phân số
Bài 6. So sánh phân số
Bài 7. Phép cộng phân số
Bài 8. Tính chất cơ phiên bản của phép cộng phân số
Bài 9. Phép trừ phân số
Bài 10. Phép nhân phân số
Bài 11. đặc điểm cơ phiên bản của phép nhân phân số
Bài 12. Phép phân tách phân số
Bài 13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
Bài 14. Tìm quý hiếm phân số của một vài cho trước
Bài 15. Tìm một vài biết cực hiếm một phân số của nó
Bài 16. Tra cứu tỉ số của hai số
Bài 17. Biểu thiết bị phần trăm
Ôn tập chương III: Phân số
Ôn tập cuối năm phần Số học tập - Toán học tập 6
Đề bình chọn 15 phút - Chương 3 - Đại số 6
Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Đại số 6

Bạn học tập lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: Toán 7: Giải Bài Tập Sgk Toán 7, 8 Sách Giáo Khoa Toán 7, Hướng Dẫn Giải Chi Tiết, Chính Xác Toán Lớp 7

Từ khóa

sgk toán 6 tập 2giai toan lop 6 sgk tap 2 so hoc