Contents

Giải bài tập SGK Toán 6 bài 20 trang 91, 92, 93, 94 – Sách Kết nối trí thức với cuộc sốngLuyện tập 1 – Trang 91:Luyện tập 2 – Trang 93: Bài tập toán 6 bài đôi mươi chu vi và diện tích của một vài tứ giác vẫn học

Giải bài tập SGK Toán 6 bài bác 20: Chu vi và ăn diện tích của một vài tứ giác vẫn học – Sách Kết nối học thức với cuộc sống hãy tìm hiểu thêm với johnadamshs.net mới độc nhất vô nhị được cập nhập bên dưới bài đôi mươi chu vi và ăn diện tích của một vài tứ giác sẽ học nhé.

Bạn đang xem: Bài 20 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Video bài 20 chu vi và ăn diện tích của một số tứ giác đang học

Giải bài tập SGK Toán 6 bài 20 trang 91, 92, 93, 94 – Sách Kết nối trí thức với cuộc sống

*

Luyện tập 1 – Trang 91:

1. Một bạn thợ nên làm những khung thép hình chữ nhật có chiều lâu năm 35cm, chiều rộng 30cm để làm đai cho cột bê tông cốt thép. Nếu sử dụng 260 m dây thép thì người đó sẽ làm được từng nào khung thép như vậy?

*
2. Một dòng bàn size thép được thiết kế như hình bên. Khía cạnh bàn là hình thang cân có hai đáy lần lượt là một trong những 200 mm, 600 milimet và bên cạnh 600 mm. Chiều cao của bàn là 730 mm. Hỏi có tác dụng một cái khung bàn như bên trên cần từng nào mét thép?
*
3. Một thừa ruộng tất cả dạng như hình bên. Nếu trên mỗi m2 thu hoạch được 0,8kg thóc thì thừa ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu kg thóc?
*
Giải: 1) Chu vi một khung thép là: (35 + 30).2 = 130 (cm) Nếu cần sử dụng 260m = 26000 cm dây thép thì sẽ làm được số khung thép : 26000 : 130 = 200 (khung) 2) Chu vi khía cạnh bàn là: 600 + 1200 + 600.2 = 3000 (mm) Chiều nhiều năm 4 chân bàn là: 730.4 = 2920 (mm) Vậy để gia công một mẫu khung bàn bắt buộc lượng thép: 3000 + 2920 = 5920 (mm) = 5,92 (m)

Hoạt cồn 2 – Trang 93:

Từ hoạt động 1 hãy so sánh độ nhiều năm cạnh, độ cao tương ứng của hình bình hành với chiều nhiều năm chiều rộng của hình chữ nhật. Từ đó so sánh diện tích của hình bình hành với diện tích s của hình chữ nhật. Giải: Độ nhiều năm cạnh, độ cao tương ứng của hình bình hành bởi với chiều dài, chiều rộng lớn của hình chữ nhật. Từ kia thấy được diện tích s của hình bình hành bằng diện tích s với hình chữ nhật.

Luyện tập 2 – Trang 93: 

Trên một mảnh đất hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 12 m, chiều rộng lớn 10 m, fan ta phân chia khu vực để trồng hoa, trồng cỏ như hình bên. Hoa sẽ tiến hành trồng ở khu vực hình bình hành AMCN, cỏ sẽ được trồng ở phần còn lại. Chi phí công trả cho từng mét vuông trồng hoa là 50 000 đồng, mỗi m2 trồng cỏ là 40 000 đồng. Tính số chi phí công buộc phải chi trả để trồng hoa cùng cỏ.

*
Giải: hay thấy trong hình bình hành AMCN chiều cao tương ứng của cạnh AN là MN cùng MN = AB = 10m vị đó diện tích s hình bình hành AMCN là: 6.10 = 60 m2 diện tích s hình chữ nhật ABCD là: 10.12 = 1200 (m2) Phần diện tích còn lại trồng cỏ là: 1200 – 600 = 600 (m2) Vậy số tiền công cần để bỏ ra trả trồng hoa và cỏ là: 50 000.600 + 40 000.600 = 54000000 (đồng)

Hoạt đụng 4 – Trang 93:

Từ vận động 3, hãy so sánh các đường chéo cánh của hình thoi cùng với chiều rộng, chiều nhiều năm của hình chữ nhật. Từ đó so sánh diện tích s của hình thoi thuở đầu với diện tích hình chữ nhật. Giải: So sánh: một đường chéo bằng với chiều rộng lớn của hình chữ nhật, đường chéo cánh còn lại bằng một nửa chiều nhiều năm hình chữ nhật Từ kia thấy được diện tích hình thoi bằng một nửa diện tích s hình chữ nhật

Luyện tập 3 – Trang 94: 

Trong mảnh vườn hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 8 m chiều rộng lớn 5m, tín đồ ta trồng huê hồng trong một mảnh đất hình thoi như hình bên. Trường hợp mỗi mét vuông trồng 4 cây hoa thì nên cần bao nhiêu cây hoa để trồng trên mảnh đất hình thoi đó.

*
Giải: thường thấy độ lâu năm hai đường chéo cánh hình thoi là chiều dài với chiều rộng lớn của hình chữ nhật diện tích hình thoi là:
*
 . 8. 5 = trăng tròn (m2) Vậy cần số lượng hoa để trồng trên mảnh đất là: 20.4 = 80 (cây)

Bài tập toán 6 bài đôi mươi chu vi và ăn diện tích của một trong những tứ giác vẫn học

Câu 4.16 – Trang 94:

  Tính chu vi và mặc tích của hình chữ nhật ABCD tất cả AB = 4cm, BC = 6cm Giải: Chu vi hình chữ nhật ABCD là: 2.(AB + BC) = 2.(4 + 6) = 2.10 = đôi mươi (cm) diện tích s của hình chữ nhật ABCD là: AB.BC = 4.6 = 24(cm2)

Câu 4.17 – Trang 94: 

Hình thoi MNPQ gồm cạnh MN = 6 cm. Tính chu vi hình thoi MNPQ. Giải: Chu vi hình thoi MNPQ là: 4.MN = 4.6 = 24 (cm)

Câu 4.18 – Trang 94: 

Một vườn hình chữ nhật có chiều nhiều năm 15m, chiều rộng 10 m như hình dưới, cổng vào có độ rộng bởi chiều dài, phần còn lại là hàng rào. Hỏi mặt hàng rào của căn vườn dài bao nhiêu mét?

*
Giải: Chu vi của vườn hình chữ nhật là: 2.(10 + 15) = 50 (m) Chiều lâu năm của cổng vào là: 15.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Cộng Sinh Là Gì ? Ví Dụ Về Cộng Sinh Cộng Sinh Là Gì

*
 = 5 (m) Vậy chiều dài của mặt hàng rào là: 50 – 5 = 45 (m)

Câu 4.19 – Trang 94

Một mảnh vườn hình thang có kích cỡ như hình dưới. Biết năng suất lúa là 0,8 kg/ .

*
a) Tính diện tích mảnh ruộng b) Hỏi miếng ruộng đến sản lượng là từng nào kilôgam thóc? Giải: a) diện tích s mảnh ruộng là:
*
 = 200 (m2) b) Sản lượng của mảnh ruộng là: 200.0,8 = 160 (kg)

Câu 4.20 – Trang 94:

Mặt sàn của một ngôi nhà có thiết kế như hình bên dưới (đơn vị m). Hãy tính diện tích s mặt sàn.

*
Giải: mặt sàn nơi ở đó là hình chữ nhật được tạo vị 4 hình chữ nhật nhỏ. Chiều dài của khía cạnh sàn nơi ở là: 8 + 6 = 14 (m) Chiều rộng của khía cạnh sàn ngôi nhà là: 6 + 2 = 8 (m) Vậy diện tích mặt sàn là: 14.8 = 112 m2

Câu 4.21 – Trang 94:

Tính diện tích mảnh khu đất hình thang ABCD như hình dưới, biết AB = 10 m; DC = 25 m và hình chữ nhật ABED có diện tích s là 150

*
Giải: Chiều dài của đoạn AD là: 150 : 10 = 15 (m) diện tích mảnh khu đất là:
*
 . AD.(AB + DC) =
*
.15.(10 + 25) = 262, 5 (m2)

Câu 4.22 – Trang 94:

Một gia đình dự định thiết lập gạch men loại hình vuông cạnh 30 centimet để lát nền của hộ gia đình hình chữ nhật có chiều rộng lớn 3 m, chiều lâu năm 9 m. Tính số viên gạch nên lát căn phòng đó. Giải: Đổi 30 centimet = 0,3 m diện tích s một viên gạch ốp men là: 0,32 = 0,09 (m2) diện tích s căn chống là: 3.9 = 27 (m2) Vậy số viên gạch nên dùng là: 27 : 0,09 = 300 (viên)