Giải toán lớp 6 tập 2 bài xích 2 trang 8 SGK về hai phân số bởi nhau. Hướng dẫn giải bài bác tập 6, 7, 8, 9, 10 trang 8 SGK toán lớp 6 tập 2. Trả lời thắc mắc trang 8 SGK.

Bạn đang xem: Bài 2 phân số bằng nhau


Lý thuyết bài 2: Phân số bởi nhauTrả lời thắc mắc bài 2 trang 8 SGK toán lớp 6 tập 2Giải bài xích tập bài xích 2 trang 8 SGK Toán 6 Tập 2

Lý thuyết bài xích 2: Phân số bằng nhau

1. Định nghĩa nhị phân số bởi nhau

Hai phân số < fracab> và < fraccd> gọi là phần lớn phân số đều bằng nhau nếu a.d = b.c (tích chéo cánh bằng nhau).

Khi kia ta viết: < fracab> =< fraccd>

2. Ví dụ

< frac25 = frac-6-15 > vì chưng 2 . (-15) = 5 . (-6)

< frac25= frac-4-8> vì 2 . (-8) ≠ 5 . (-4)

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 8 SGK toán lớp 6 tập 2

Câu hỏi 1 bài bác 2 trang 8 Toán 6 Tập 2

Các cặp phân số dưới đây có cân nhau không?

a) < frac14> và < frac312>b) < frac23> và < frac68>c) < frac-35> với < frac9-15>d) < frac43> với < frac-129>Giải:

a) Ta có: 1 . 12 = 12 ; 3 . 4 = 12

Suy ra < frac14 = frac312>b) Ta có: 2 . 8 = 16 ; 3 . 6 = 18 ≠ 16

Suy ra < frac23 ≠ frac68>c) Ta có: -3 . (-15 ) = 45 ; 9 . 5 = 45

Suy ra < frac-35 = frac9-15>d) Ta có: 4 . 9 = 36 ; -12 . 3 = – 36 ≠ 36

Suy ra < frac43 ≠ frac-129>

Câu hỏi 2 bài 2 trang 8 SGK Toán 6 Tập 2

Có thể xác định ngay những cặp phân số tiếp sau đây không bằng nhau, tại sao?

< frac-25> cùng < frac25> < frac4-21> với < frac520> < frac-9-11> và < frac7-10>

Giải:

Các cặp số đã đến là phần nhiều phân số trái vết với nhau yêu cầu không thể bằng nhau.

Chẳng hạn ta có:

< frac-25> 0 < frac4-21> 0 < frac-9-11> > 0 cùng < frac7-10>

Giải bài xích tập bài bác 2 trang 8 SGK Toán 6 Tập 2

Bài 6 trang 8 SGK toán lớp 6 tập 2

Tìm các số nguyên x với y biết :

a) < fracx7> = < frac621>b) < frac-5y> = < frac2028>Giải: 

a) Ta có: < fracx7> = < frac621> => x . 21 = 6 . 7 tuyệt 21x = 42.

Vậy x = 42 : 21 = 2

b) Ta có: < frac-5y> = < frac2028> => (-5). 28 = y . 20 hay 20y = -140.

Vậy y = (-140) : 20 = -7

Bài 7 trang 8 SGK toán lớp 6 tập 2

Điền số thích hợp vào ô vuông:

*
*

Giải: 

Gọi ô vuông đề xuất tìm là x. Ta có:

a) 1 . 12 = 2 . X => x = 6;

b) 3 . X = 4 . 15 => x = 20;

c) x . 32 = 8 . (-28) => x = -7;

d) 3 . (-24) = x . 12 => x = -6.

Vậy ta điền vào ô vuông như sau:

a) < frac12> = < frac<6>12>b) < frac34> = < frac15<20>>c) < frac<-7>8> = < frac-2832>d) < frac3<-6>> = < frac12-24>

Bài 8 trang 9 SGK toán lớp 6 tập 2

Cho nhị số nguyên a cùng b (b ≠ 0). Chứng tỏ rằng những cặp phân số sau đây luôn bởi nhau:

a) < fraca-b> cùng < frac-ab>b) < frac-a-b> và < frac12-24>Giải: 

a) Ta luôn luôn có: < fraca-b> = < frac-ab> bởi vì a.b = (-b).(-a).

b) Ta cũng có: < frac-a-b> = < frac12-24> vày (-a).b = (-b).a

Bài 9 trang 9 SGK toán lớp 6 tập 2

Áp dụng tác dụng của bài bác 8, hãy viết mỗi phân số sau đây thành một phân số bởi nó và gồm mẫu số dương:

< frac3-4>; < frac-5-7>; < frac2-9>; < frac-11-10>Giải:

Theo yêu mong đề bài xích ta bao gồm như sau:

< frac3-4> = < frac-34>;

< frac-5-7> = < frac57>;

< frac2-9> = < frac-2-9>;

< frac-11-10> = < frac1110>.

Bài 10 trang 9 SGK toán lớp 6 tập 2

Từ đẳng thức 2 . 3 = 1 . 6 ta có thể lập được những cặp phân số bằng nhau như sau:

< frac26 = frac13>;

< frac21 = frac63>;

< frac36 = frac12>;

< frac31 = frac62>.

Hãy lập những phân số đều bằng nhau từ đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2.

Giải:

Ta có: lúc nhân chéo mỗi cặp phân số đều bằng nhau trên đề bài ta hầu hết được đẳng thức 2 . 3 = 1 . 6 ban đầu.

Xem thêm: Cách Giải Các Bài Toán Lớp 6 Kết Nối Tri Thức, Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo

Vậy tự đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2 ta gồm cách lập những phân số cân nhau như sau:

Phân số thứ nhất có một quá số ngơi nghỉ vế trái làm tử số còn chủng loại số là 1 trong những thừa số bất kì ở vế phải, phân số còn lại có tử số là số sót lại của vế đề nghị và chủng loại số là số còn sót lại của vế trái.