Hình(26) cho thấy hai góc kề bù(xOy) với (yOy"), (widehatxOy = 120^o). Tính(widehatyOy".)

*




Bạn đang xem: Bài 19 trang 82 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Hai góc kề bù có tổng số đo bằng(180^o)

Bài giải:

Vì(widehatxOy) và(widehatyOy") là hai góc kề bù nên:

(widehatxOy + widehatyOy" = 180^o \ Rightarrow widehatyOy" = 180^o - widehatxOy = 180^o - 120^o = 60^o)


*

Tham khảo lời giải các bài tập bài 4: khi nào thì góc xOy + góc yOz = góc xOz? khác • Giải bài xích 18 trang 82 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hình(25) mang lại biết... • Giải bài 19 trang 82 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hình(26) cho biết... • Giải bài trăng tròn trang 82 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hình(27) mang đến biết... • Giải bài bác 21 trang 82 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Đo các góc ở... • Giải bài bác 21 trang 82 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Đo các góc ở... • Giải bài 23 trang 83 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hình(31) mang đến biết...


Xem thêm: Trùng Tang Là Gì? Góc Nhìn Khoa Học Về Cách Tính Trùng Tang Trùng Tang Là Gì

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học