D = (23 over 4.left( - 0,4 ight) - 13 over 5.2,75 + left( - 1,2 ight):4 over 11)

(E = left( 2^3.5.7 ight)left( 5^2.7^3 ight) over left( 2.5.7^2 ight)^2)
Bạn đang xem: Bài 171 trang 67 sgk toán 6 tập 2

A = 27 + 46 + 79 + 34 + 53 = (27 + 53) + (46 + 34) + 79 = 80 + 80 + 79 = 239B = - 377 - (98 - 277)

= - 377 - 98 + 277

= - 475 + 277

= - (475 - 277)

= -198

C = - 1,7× 2,3 + 1,7.× (- 3,7) - 1,7×3 - 0,17:0,1

= - 1,7× 2,3 + 1,7.× (- 3,7) - 1,7×3 - 0,17.10

 = - 1,7× 2,3 + 1,7.× (- 3,7) - 1,7×3 - 1,7

= 1,7. (-2,3 – 3,7 – 3 – 1)

= 1,7 . (-10)

= -17.

D = (23 over 4.left( - 0,4 ight) - 13 over 5.2,75 + left( - 1,2 ight):4 over 11)

(=11 over 4. - 4 over 10 - 8 over 5.11 over 4 + - 6 over 5.11 over 4)

(=11 over 4.left( - 4 over 10 - 8 over 5 + - 6 over 5 ight))

( = 11 over 4. - 2 - 8 - 6 over 5)

( = 11 over 4. - 16 over 5)

( = - 44 over 5)

(E = left( 2^3.5.7 ight)left( 5^2.7^3 ight) over left( 2.5.7^2 ight)^2)

( = 2^3.5^3.7^4 over 2^2.5^2.7^4)

= 2.5

= 10


bài trước bài sau

Có thể các bạn quan tâm


bài 168 trang 66 SGK Toán 6 tập 2


bài xích 169 trang 66 SGK Toán 6 tập 2


bài trước

bài bác 170 trang 67 SGK Toán 6 tập 2


bài sau

bài 172 trang 67 SGK Toán 6 tập 2


bài xích 173 trang 67 SGK Toán 6 tập 2


bài bác 174 trang 67 SGK Toán 6 tập 2


bài bác 175 trang 67 SGK Toán 6 tập 2


bài bác 176 trang 67 SGK Toán 6 tập 2Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
gmail.com

liên hệ

ra mắt


Về shop chúng tôi Điều khoản thỏa thuận hợp tác sử dụng thương mại & dịch vụ thắc mắc thường chạm mặt

lịch trình học


phía dẫn bài tập Giải bài xích tập Phương trình hóa học thông tin tuyển sinh Đố vui
gmail.com


*

*

Xem. Đặt câu hỏi. Trả lời.
*
links với Facebook
*
links với Google
hoặc
Ghi lưu giữ Quên mật khẩu?
Đăng Nhập


Xem thêm: Luyện Tập Trang 137 Giải Toán Lớp 5 Trang 137, 138 Luyện Tập Chung

chưa tồn tại tài khoản?Đăng ký kết ngay!