Do đó, $A=left 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20 ight$

Vậy A tất cả 21 phần tử.

Bạn đang xem: Bài 17 trang 13 sgk toán 6 tập 1

b,

$B=left{ xin mathbbN|5

Giữa 2 số từ bỏ nhiên tiếp tục nhau 5 và 6 không tồn tại số thoải mái và tự nhiên nào phải $B=varnothing $.

Vậy B không có phần tử nào.


Bài 16 trang 13 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Mỗi tập hợp sau bao gồm bao nhiêu bộ phận ?

a) Tập thích hợp A các số tự nhiên x mà lại x – 8 = 12.

b) Tập đúng theo B các số thoải mái và tự nhiên x mà x + 7 = 7.

c) Tập phù hợp C các số tự nhiên x mà lại x.0 = 0.

d) Tập hợp D các số tự nhiên và thoải mái x mà lại x.0 = 3.


Bài 18 trang 13 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Cho $A=left 0 ight$. Nói theo cách khác rằng A là tập thích hợp rỗng hay không ?


Bài 19 trang 13 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết tập hợp A những số từ nhiên nhỏ dại hơn 10, tập đúng theo B những số từ bỏ nhiên bé dại hơn 5, rồi dùng kí hiệu $subset $ để thể hiện quan hệ giữa nhì tập phù hợp trên.


Bài trăng tròn trang 13 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Cho tập thích hợp $A=left 15;,24 ight$. Điền kí hiệu $in ,,subset $ hoặc $=$ vào ô vuông mang lại đúng:

a) 150A; b) $left 15 ight$0A c) $left 15;,24 ight$ 0 A


Bài 21 trang 14 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tập hòa hợp $A=left 8;,9;,10;,,...,;,20 ight$ có trăng tròn – 8 + 1 = 13 (phần tử)

Tổng quát: Tập hợp những số tự nhiên và thoải mái từ a cho b tất cả b – a +1 (phần tử).

Hãy tính số bộ phận của tập hợp sau: $B=left 10;,11;,12;,...;,99 ight$


Bài 22 trang 14 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Số chẵn là số thoải mái và tự nhiên có chữ số tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8; số lẻ là số thoải mái và tự nhiên có chữ số tận thuộc là 1, 3, 5, 7, 9. Hai số chẵn (hoặc lẻ) thường xuyên thì hơn yếu nhau 2 1-1 vị.

a) Viết tập hòa hợp C các số chẵn bé dại hơn 10.

b) Viết tập thích hợp L những số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20.

c) Viết tập vừa lòng A tía số chẵn liên tiếp, trong những số ấy số nhỏ nhất là 18.

d) Viết tập phù hợp B tư số lẻ liên tiếp, trong những số đó số lớn số 1 là 31.


Bài 23 trang 14 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tập đúng theo $C=left 8;,10;,12;,,...,,;30 ight$ gồm (30 - 8) : 2 +1 = 12 (phần tử)

Tổng quát:

- Tập hợp những số chẵn từ bỏ a cho số chẵn b có: $left( b-a ight):2+1$ phần tử

- Tập hợp những số lẻ tự m mang lại số chẵn n có: $left( n-m ight):2+1$ phần tử

Hãy tính số phần tử của các tập thích hợp sau :

$D=left 21;,23;,25;,,...,;99 ight$

$E=left 32;,34,;,36;,...;,96 ight$.


Bài 24 trang 14 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Cho A là tập hợp những số từ nhiên nhỏ hơn 10

B là tập hợp các số chẵn,

$mathbbN^*$ là tập hợp các số tự nhiên và thoải mái khác 0

Dùng kí hiệu $subset $ để trình bày quan hệ của từng tập phù hợp trên cùng với tập $mathbbN$ các số trường đoản cú nhiên.

Xem thêm: Thông Số Clock Rate Là Gì ? Clock Rate Là Gì Trong Tiếng Việt


Bài 25 trang 14 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Cho bảng số liệu sau (theo Niên giám năm 1999)

Viết tập phù hợp A bốn nước có diện tích lớn nhất, viết tập phù hợp B cha nước bao gồm diện tích nhỏ nhất.