Một bạn gửi ngày tiết kiệm(2) triệu đ tính ra mỗi tháng được lãi (11, 200đ). Hỏi tín đồ ấy sẽ gửi tiết kiệm chi phí với lãi vay bao nhiêu tỷ lệ một tháng?
Bạn đang xem: Bài 165 trang 65 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Muốn search tỉ số phần trăm của nhị số (a)và (b)ta lấy(a)nhân với(100)rồi phân chia cho(b)và viết kí hiệu(\%)vào kết quả:(dfraca . 100b \%.)

Bài giải:

Người này đã gửi tiết kiệm chi phí với lãi vay là:

(dfrac11 , 200 . 1002 , 000, 000\% = 0,56\%)

Vậy lãi suất vay một mon là(0,56\%)


*

Tham khảo giải mã các bài tập bài bác 18: Ôn tập chương III - Đại số - Lớp 6 khác • Giải bài bác 154 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 mang đến phân... • Giải bài bác 155 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số say đắm hợp... • Giải bài xích 156 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Rút gọn:(a) ,, dfrac{7... • Giải bài 157 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các số đo thời... • Giải bài 158 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 đối chiếu hai phân số:(a) ,,... • Giải bài 159 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 những phân số sau đây... • Giải bài xích 160 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tìm kiếm phân... • Giải bài xích 161 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính cực hiếm của biểu... • Giải bài bác 162 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm(x), biết:( a)... • Giải bài xích 163 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Một cửa hàng... • Giải bài bác 164 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 khi trả tiền thiết lập một... • Giải bài 165 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Một người gửi tiết... • Giải bài bác 166 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 học tập kì I số học tập sinh... • Giải bài 167 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố: Đố em lập...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và té túc về số tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài xích trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 18: Ôn tập chương III - Đại số - Lớp 6
• Giải bài xích 154 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 155 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 156 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 157 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 158 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 159 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 160 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 161 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 162 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 163 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 164 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 165 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 166 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 167 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Giải Bài 121 Trang 52 Sgk Toán 6 Tập 2 1 Trang 52 Sgk Toán 6 Tập 2

Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số