b) (displaystyle 2.left( - 13 ight).9.10 over left( - 3 ight).4.left( - 5 ight).26)
Bạn đang xem: Bài 156 trang 64 sgk toán 6 tập 2

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

Toán lớp 6: Phép cộng phân số. đặc thù cơ bản của phép cùng phân số


Toán lớp 6: Phép nhân phân số - đặc thù cơ phiên bản của phép nhân phân số


Toán lớp 6: lếu số. Số thập phân. Phần trăm


Ôn tập chương 3


Bài 13: lếu láo số. Số thập phân. Phần trăm


Toán lớp 6: đối chiếu phân số


Toán lớp 6: Tia phân giác của một góc


Tải sách tham khảo


*

Nâng cao và phát triển toán 6 tập 1 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 19,6K
*

Trọn bộ sách giáo khoa toán 6 tập 1,2


Tải về· 19,1K
*

100 đề luyện thi học sinh tốt môn toán lớp 6 tất cả đáp án


Tải về· 16,8K
*

Toán cải thiện và những chuyên đề toán 6


Tải về· 16,8K

Bài Tập Toán 6 Tập 1


Tải về· 15,8K

Bài Tập Toán 6 Tập 2


Tải về · 13,6K

13 chăm đề nâng cấp phát triển tu dưỡng học sinh giỏi toán 6


Tải về· 13,1K

Nâng cao và cải cách và phát triển toán 6 tập 2 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 11,4K

Bài giải liên quan


Bài 154 trang 64 SGK Toán 6 tập 2
Bài 155 trang 64 SGK Toán 6 tập 2
Bài 156 trang 64 SGK Toán 6 tập 2
Bài 157 trang 64 SGK Toán 6 tập 2
Bài 158 trang 64 SGK Toán 6 tập 2
Bài 159 trang 64 SGK Toán 6 tập 2
Bài 160 trang 64 SGK Toán 6 tập 2
Bài 161 trang 64 SGK Toán 6 tập 2
Bài 162 trang 65 SGK Toán 6 tập 2
Bài 163 trang 65 SGK Toán 6 tập 2
Bài 164 trang 65 SGK Toán 6 tập 2
Bài 165 trang 65 SGK Toán 6 tập 2
Bài 166 trang 65 SGK Toán 6 tập 2
Bài 167 trang 65 SGK Toán 6 tập 2

Bài học tập liên quan


Bài 1. Không ngừng mở rộng khái niệm về phân số
Bài 2. Phân số bằng nhau
Bài 3. đặc thù cơ bản của phân số
Bài 4. Rút gọn phân số
Bài 5. Quy đồng mẫu mã số các phân số
Bài 6. đối chiếu phân số
Bài 7. Phép cùng phân số
Bài 8. đặc thù cơ bản của phép cùng phân số
Bài 9. Phép trừ phân số
Bài 10. Phép nhân phân số
Bài 11. đặc điểm cơ phiên bản của phép nhân phân số
Bài 12. Phép chia phân số
Bài 13. Lếu số. Số thập phân. Phần trăm
Bài 14. Tìm giá trị phân số của một trong những cho trước
Bài 15. Tìm một số trong những biết giá trị một phân số của nó
Bài 16. Tìm tỉ số của nhì số
Bài 17. Biểu đồ vật phần trăm
Ôn tập chương III: Phân số
Ôn tập thời điểm cuối năm phần Số học - Toán học 6
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đại số 6
Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Đại số 6

Bạn học tập lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: Bài 77 Trang 89 Sgk Toán 6 Tập 1, Một Xí Nghiệp May Mỗi Ngày

Từ khóa