Giải bài xích 151 trang 61 SGK Toán 6 tập 2. Mong đổ bê tông, fan ta trộn 1 tạ xi măng, 2 tạ cát và 6 tạ sỏi.

Bạn đang xem: Bài 151 trang 61 sgk toán 6 tập 2


Đề bài

Muốn đổ bê tông, fan ta trộn 1 tạ xi măng, 2 tạ cát và 6 tạ sỏi.

a) Tính tỉ số xác suất từng yếu tắc của bê tông.

Xem thêm: Bạn Biết Gì Về Ý Thức Và Tiềm Thức Là Gì, Tiềm Thức Là Gì

b) Dựng biểu vật ô vuông biểu diễn các tỉ số phần trăm đó. 


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Muốn tìm tỉ số tỷ lệ của hai số a cùng b, ta nhân a với 100 rồi phân tách cho b với viết kí hiệu tỷ lệ vào hiệu quả : (dfraca.100b) %.


Lời giải bỏ ra tiết

a) Ta có: tổng = xi măng + cát + sỏi ( displaystyle = 1 + 2 + 6 = 9)

- Tỉ lệ xác suất của xi măng = (xi măng . 100 / tổng) % ( displaystyle = 1.100 over 9 \% = 11,11\% )

- Tỉ lệ xác suất của cat = (cát . 100 / tổng) % ( displaystyle =left( 2.100 over 9 ight)\% = 22,22\% )

- Tỉ lệ tỷ lệ của sỏi = (sỏi . 100 / tổng) % ( displaystyle =left( 6.100 over 9 ight)\% = 66,67\% )

b) Biểu vật ô vuông: 

*


Mẹo tra cứu đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + johnadamshs.net"Ví dụ: "Bài 151 trang 61 SGK Toán 6 tập 2 johnadamshs.net"