d) Sử dụng: hy vọng tìm một trong những biết (dfracmn) của nó bằng (a), ta tính (a:dfracmn) với (m,n in N^*)
Bạn đang xem: Bài 150 trang 61 sgk toán 6 tập 2

Lời giải đưa ra tiết

a) Số phần trăm bài được điểm 10 là 8% (cột in đậm rẻ nhất)

b) các loại điểm tối đa là 7 chiếm 40% (cột cao nhất)

c) tỉ trọng bài ăn điểm 9 là 0% (không tất cả cột làm sao ở điểm 9)

d) 16 bài lấy điểm 6 chiếm tỉ số phần trăm là 32% đề nghị tổng số bài kiểm tra bằng:

 (16:dfrac32100=dfrac16.10032=50) (bài kiểm tra).

johnadamshs.net


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp johnadamshs.net
Xem thêm: Giá Trị Của Xét Nghiệm Cea Là Gì ? Những Điều Cần Biết Về Xét Nghiệm Cea

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng johnadamshs.net. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép johnadamshs.net giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận ra các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.