Bạn đang xem: Bài 15 trang 15 sgk toán 6 tập 2

Muốn rút gọn gàng một phân số, ta phân chia cả tử và mẫu mã của phân số cho một ước bình thường (khác 1 cùng - 1) của chúng.


Lời giải bỏ ra tiết

a) (dfrac2255=dfrac22:1155:11 = dfrac25);

b) (dfrac-6381=dfrac-63:981:9 = dfrac-79);

c) (dfrac20-140= dfrac20:(-20)-140:(-20) = dfrac-17);

d) (dfrac-25-75= dfrac(-25):(-25)(-75):(-25) = dfrac13).

johnadamshs.net


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp johnadamshs.net
Xem thêm: ✅ Sách Giáo Khoa Toán Lớp 7 Tập 1, Toán Nền Tảng Bám Sát Sách Giáo Khoa Lớp 7

Cảm ơn bạn đã thực hiện johnadamshs.net. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép johnadamshs.net gửi các thông tin đến các bạn để nhận thấy các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.