Hướng dẫn giải bài §16. Tìm tỉ số của nhì số, chương III – Phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài giải bài xích 138 139 140 141 trang 58 sgk toán 6 tập 2 bao hàm tổng hợp công thức, lý thuyết, cách thức giải bài tập phần số học gồm trong SGK toán sẽ giúp các em học sinh học xuất sắc môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Bài 139 trang 58 sgk toán 6 tập 2


Lý thuyết

1. Tỉ số của nhì số

Thương trong phép chia số a cho số b ((b e 0)) gọi là tỉ số của a với b

Tỉ số của a cùng b kí hiệu là a : b (cũng kí hiệu là (fracab))

Ví dụ:Đoạn thẳng AB dài 20cm, đoạn trực tiếp CD lâu năm 1m. Kiếm tìm tỉ số độ dài của đoạn thẳng AB cùng đoạn trực tiếp CD.

Bài giải:

AB = 20cm, CD = 1m = 100cm

Vậy tỉ số độ lâu năm của đoạn thẳng AB với đoạn thẳng CD là (frac20100 = frac15)

2. Tỉ số phần trăm

Tỉ số của nhì số được viết bên dưới dạng xác suất được điện thoại tư vấn là tỉ số xác suất của nhì số đó.

Quy tắc tra cứu tỉ số phần trăm:

Muốn tìm kiếm tỉ số tỷ lệ của hai số a với b, ta nhân a cùng với 100 rồi phân chia cho b với viết kí hiệu % vào công dụng (fraca,,.,,100b\% )


3. Tỉ lệ xích

Tỉ lệ xích T của một phiên bản vẽ (hoặc một bạn dạng đồ) là tỉ số khoảng cách a thân hai điểm trên phiên bản vẽ (hoặc bản đồ) và khoảng cách b giữa hai điểm khớp ứng trên thực tế:

(T = fracab) (a, b tất cả cùng đơn vị chức năng đo)

4. Ví dụ như minh họa

Trước khi đi vào giải bài xích 138 139 140 141 trang 58 sgk toán 6 tập 2, họ hãy tìm hiểu các ví dụ điển hình nổi bật sau đây:

Ví dụ 1: 

Tỉ số của hai số bằng 2 : 7. Trường hợp thêm 35 vào số trước tiên thì tỉ số của bọn chúng sẽ bằng 11 : 14. Tìm nhì số đó.

Bài giải:

(fracab = frac27,,,,fraca + 35b = frac1114)

Ta có: (fracab + frac35b = frac1114)


( Rightarrow frac35b = frac1114 – fracab = frac1114 – frac27 = frac12)

Do đó: b = 35. 2 =70

(a = frac27.70 = 20)

Ví dụ 2: 

Tìm nhị số, biết tỉ số của chúng bằng 2:5 cùng tích của chúng bằng 40.

Bài giải:


(fracab = frac25) đề xuất a = 2k, b = 5k ((k in mathbbZ,,k e 0).)

Từ a.b = 40 suy ra: 2k . 5k = 40

( Rightarrow k^2 = 4 Rightarrow k = pm 2)

Vậy:

a = 4, b= 10 (k=2)

a =-4, b = -10 (k=-2)


Ví dụ 3: 

Một khu đất nền hình chữ nhật có diện tích là (5000m^2). Trên bạn dạng đồ tỉ lệ xích 1 : 1000, khu đất nền đó có diện tích s bao nhiêu?

Bài giải:

Trên phiên bản đồ, chiều dài khu đất giảm đi 1000 lần, chiều rộng giảm sút 1000 lần nên diện tích s giảm đi:

1000 . 1000 = 1000 000 (lần)

Vậy diện tích s khu đất trên bạn dạng đồ là:


5000(m^2) : 1 000 000 = 50 000 000 (cm^2) : 1000 000 = 50 (cm^2)

Ví dụ 4: 

Hiệu của hai số là 32. Biết 25% số lớn bởi 0,375 số nhỏ. Tìm nhì số đó.

Bài giải:

(25\% = frac14;,,,0,375 = ,frac38)

Số khủng bằng: (frac38:frac14 = frac32) (số nhỏ)

Phân số chỉ 32 là: (frac32 – 1 = frac12) (số nhỏ)

Vậy số nhỏ tuổi là: (32:frac12 = 64)

Số to là: 64 + 32 = 96

Ví dụ 5: 

Tỉ số của nhị số là (frac35), hiệu các bình phương của chúng là -64. Tìm nhì số đó.

Bài giải:

Gọi hai số cần tìm là a cùng b ((b e 0))

Ta bao gồm (fracab = frac35 = frac3k5k,,(k e 0))

Vậy a = 3k, b = 5k, vì chưng đó:

(a^2 – b^2 = (3k)^2 – (5k)^2 = – 64)

(9k^2 – 25k^2 = – 64)

( – 16k^2 = – 64)

(k^2 = 4)

(k = pm 2)

Với k = 2 thì a = 3.2 = 6, b = 5.2 = 10

Với k =-2 thì a =3(-2) = -6, b = 5(-2) = -10

Dưới đấy là Hướng dẫn giải bài bác 138 139 140 141 trang 58 sgk toán 6 tập 2. Chúng ta hãy phát âm kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

johnadamshs.net trình làng với các bạn đầy đủ phương thức giải bài bác tập phần số học 6 kèm bài giải cụ thể bài 138 139 140 141 trang 58 sgk toán 6 tập 2 của bài §16 tìm kiếm tỉ số của hai số trong chương III – Phân số cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài xích tập các bạn xem bên dưới đây:

*
Giải bài bác 138 139 140 141 trang 58 sgk toán 6 tập 2

1. Giải bài bác 138 trang 58 sgk Toán 6 tập 2


Ta rất có thể đưa tỉ số của hai số về tỉ số của nhì số nguyên.

Chẳng hạn, tỉ số của hai số 0,75 với (1frac720) có thể viết như sau:

(frac0,751frac720=fracfrac75100frac2720=frac75100.frac2027=frac59.)

Hãy viết các tỉ số tiếp sau đây thành tỉ số của hai số nguyên:

a) (frac1,283,15) ; b) (frac25:3frac14) ;

c) (1frac37:1,24) ; d) (frac2 frac153 frac17).

Bài giải:

(eqalign& a),1,28 over 3,15 = 1,28.100 over 3,15.100 = 128 over 315 cr& b),2 over 5:31 over 4 = 2 over 5:13 over 4 = 2 over 5.4 over 13 = 8 over 65 cr& c),13 over 7:1,24 = 10 over 7:124 over 100 = 10 over 7.100 over 124 = 1000 over 868 = 250 over 217 cr& d),21 over 5 over 31 over 7 = 11 over 5 over 22 over 7 = 11 over 5.7 over 22 = 7 over 10 cr )

2. Giải bài bác 139 trang 58 sgk Toán 6 tập 2

Tỉ số của nhì số a và b hoàn toàn có thể viết là (fracab). Phương pháp viết này còn có khác gì phương pháp viết phân số (fracab) không ? mang lại ví dụ.

Bài giải:

Cách viết phân số (fracab) khác cách viết tỉ số (fracab) ở phần trong phân số (fracab) thì a với b bắt buộc phải là những số nguyên còn vào tỉ số (fracab) thì a với b là đông đảo số bất kì, với b ≠ 0.

Ví dụ (frac-35) là phân số (cũng là tỉ số); (frac0,723frac14) là tỉ số, ko là phân số.

3. Giải bài 140 trang 58 sgk toán 6 tập 2

Chuột nặng rộng voi !

*
Giải bài 140 trang 58 sgk toán 6 tập 2

Một nhỏ chuột nặng trĩu 30g còn một nhỏ voi nặng trĩu 5 tấn. Tỉ số giữa cân nặng của một nhỏ chuột và khối lượng của một bé voi là (frac305=6) , nghĩa là một con con chuột nặng bởi 6 bé voi ! Em gồm tin vì vậy không ? sai trái ở chỗ nào ?

Bài giải:

Em thiếu tín nhiệm như vậy.

Sai lầm tại vị trí đã dùng những số đo vị hai đơn vị đo không giống nhau để tính tỉ lệ. Cần đưa về một trong những đo mới tất cả tỉ lệ bao gồm xác. Lấy ví dụ như đổi 5t ra gam hoặc trái lại đổi 30 gam ra tấn, rồi bắt đầu lập tỉ số.

Xem thêm: Luyện Tập 3 Trang 11 Toán Lớp 6 Tập 2 Trang 11 Tính Chất Cơ Bản Của Phân Số

Đổi 5 tấn = 5000000 gam

Tỉ số thân các khối lượng chuột và voi tính theo đơn vị bằng gam là :

(frac305000000) = (frac3500000).

4. Giải bài xích 141 trang 58 sgk Toán 6 tập 2

Tỉ số của hai số a cùng b bởi (1frac12). Tìm nhị số kia biết a – b = 8

Bài giải:

Từ (fracab = frac32) suy ra (a = frac3b2.)

Bây tiếng a – b = 8 suy ra (frac3b2 – b = 8) hay (fracb2 = 8)

Do đó b = 16 với (a = frac3.162 = 24)

Câu trước:

Câu tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài xuất sắc cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 cùng với giải bài bác 138 139 140 141 trang 58 sgk toán 6 tập 2!