Hướng dẫn giải bài bác §16. Tìm kiếm tỉ số của hai số, chương III – Phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài giải bài bác 137 trang 57 sgk toán 6 tập 2 bao hàm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài xích tập phần số học bao gồm trong SGK toán sẽ giúp các em học viên học giỏi môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Bài 137 sgk toán 6 tập 2


Lý thuyết

1. Tỉ số của nhì số

Thương vào phép phân tách số a cho số b ((b e 0)) hotline là tỉ số của a và b

Tỉ số của a và b kí hiệu là a : b (cũng kí hiệu là (fracab))

Ví dụ:Đoạn trực tiếp AB lâu năm 20cm, đoạn trực tiếp CD lâu năm 1m. Search tỉ số độ dài của đoạn thẳng AB với đoạn thẳng CD.

Bài giải:

AB = 20cm, CD = 1m = 100cm

Vậy tỉ số độ nhiều năm của đoạn thẳng AB cùng đoạn trực tiếp CD là (frac20100 = frac15)

2. Tỉ số phần trăm

Tỉ số của nhị số được viết bên dưới dạng xác suất được call là tỉ số xác suất của nhì số đó.

Quy tắc tra cứu tỉ số phần trăm:

Muốn search tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi phân chia cho b cùng viết kí hiệu % vào tác dụng (fraca,,.,,100b\% )


3. Tỉ trọng xích

Tỉ lệ xích T của một phiên bản vẽ (hoặc một bản đồ) là tỉ số khoảng cách a giữa hai điểm trên bạn dạng vẽ (hoặc phiên bản đồ) và khoảng cách b thân hai điểm khớp ứng trên thực tế:

(T = fracab) (a, b bao gồm cùng đơn vị đo)

4. Ví dụ minh họa

Trước khi lấn sân vào giải bài bác 137 trang 57 sgk toán 6 tập 2, họ hãy khám phá các ví dụ điển hình sau đây:

Ví dụ 1: 

Tỉ số của nhì số bởi 2 : 7. Nếu thêm 35 vào số trước tiên thì tỉ số của chúng sẽ bằng 11 : 14. Tìm nhị số đó.

Bài giải:

(fracab = frac27,,,,fraca + 35b = frac1114)

Ta có: (fracab + frac35b = frac1114)


( Rightarrow frac35b = frac1114 – fracab = frac1114 – frac27 = frac12)

Do đó: b = 35. 2 =70

(a = frac27.70 = 20)

Ví dụ 2: 

Tìm nhị số, biết tỉ số của chúng bởi 2:5 và tích của chúng bằng 40.

Bài giải:


(fracab = frac25) yêu cầu a = 2k, b = 5k ((k in mathbbZ,,k e 0).)

Từ a.b = 40 suy ra: 2k . 5k = 40

( Rightarrow k^2 = 4 Rightarrow k = pm 2)

Vậy:

a = 4, b= 10 (k=2)

a =-4, b = -10 (k=-2)


Ví dụ 3: 

Một khu đất nền hình chữ nhật có diện tích s là (5000m^2). Trên bản đồ tỉ lệ thành phần xích 1 : 1000, khu đất nền đó có diện tích bao nhiêu?

Bài giải:

Trên bản đồ, chiều dài khu đất giảm đi 1000 lần, chiều rộng giảm sút 1000 lần nên diện tích giảm đi:

1000 . 1000 = 1000 000 (lần)

Vậy diện tích s khu khu đất trên phiên bản đồ là:


5000(m^2) : 1 000 000 = 50 000 000 (cm^2) : 1000 000 = 50 (cm^2)

Ví dụ 4: 

Hiệu của nhị số là 32. Biết 25% số lớn bằng 0,375 số nhỏ. Tìm nhị số đó.

Bài giải:

(25\% = frac14;,,,0,375 = ,frac38)

Số phệ bằng: (frac38:frac14 = frac32) (số nhỏ)

Phân số chỉ 32 là: (frac32 – 1 = frac12) (số nhỏ)

Vậy số bé dại là: (32:frac12 = 64)

Số mập là: 64 + 32 = 96

Ví dụ 5: 

Tỉ số của nhị số là (frac35), hiệu các bình phương của bọn chúng là -64. Tìm hai số đó.

Bài giải:

Gọi nhì số phải tìm là a cùng b ((b e 0))

Ta tất cả (fracab = frac35 = frac3k5k,,(k e 0))

Vậy a = 3k, b = 5k, bởi đó:

(a^2 – b^2 = (3k)^2 – (5k)^2 = – 64)

(9k^2 – 25k^2 = – 64)

( – 16k^2 = – 64)

(k^2 = 4)

(k = pm 2)

Với k = 2 thì a = 3.2 = 6, b = 5.2 = 10

Với k =-2 thì a =3(-2) = -6, b = 5(-2) = -10

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài xích 137 trang 57 sgk toán 6 tập 2. Chúng ta hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

johnadamshs.net trình làng với chúng ta đầy đủ phương pháp giải bài tập phần số học tập 6 kèm bài xích giải chi tiết bài 137 trang 57 sgk toán 6 tập 2 của bài §16 tra cứu tỉ số của nhì số trong chương III – Phân số cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài bác tập chúng ta xem dưới đây:

*
Giải bài bác 137 trang 57 sgk toán 6 tập 2

Giải bài bác 137 trang 57 sgk Toán 6 tập 2


Tìm tỉ số của:

a) (frac23)m và 75cm ;

b) (frac310)h và đôi mươi phút.

Xem thêm: Giải Toán 6 Bài 4 Rút Gọn Phân Số Học Bài 4: Rút Gọn Phân Số

Bài giải:

Đưa hai số về cùng đơn vị đo.

a) Ta có: (75cm = 75 over 100m = 3 over 4m) , vì thế tỉ số của (frac23)m cùng 75cm là:

(2 over 3:3 over 4 = 2 over 3.4 over 3 = 8 over 9)

b) Ta có: (frac310)h = (3 over 10.60) phút = 18 phút

⇒ Tỉ số của (frac310)h và đôi mươi phút là : (18:20 = 18 over 20 = 9 over 10)

Bài trước:

Câu tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài xuất sắc cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài bác 137 trang 57 sgk toán 6 tập 2!