Xem giải thuật sách "Kết nối học thức với cuộc sống"
*
Bài 17. Phép chia hết. Ước và bội của một trong những nguyên
Xem giải mã sách "Chân trời sáng sủa tạo"
*
Bài 9. Ước và bội
triết lý Bội và cầu của một trong những nguyên

Cho a, b là các số nguyên, b ≠ 0. Nếu có số nguyên q làm sao cho a = bq thì ta nói a phân chia hết cho b

Xem cụ thể


Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 96 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc Bài 13 trang 96 Toán 6 Tập 1. Viết những số 6, -6 thành tích của hai số nguyên.

Bạn đang xem: Bài 13 bội và ước của một số nguyên

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 97 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 97 Toán 6 Tập 1. A) Tìm tía bội của -5;

Xem giải mã


bài xích 101 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 101 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Tìm kiếm năm bội của: 3; -3.

Xem giải mã


bài bác 102 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 102 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Tìm tất cả các mong của: -3; 6; 11; -1.

Xem lời giải


bài bác 103 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 103 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Mang đến hai tập phù hợp số A = 2; 3; 4; 5; 6, B = 21; 22; 23.

Xem thêm: Ctfmon.Exe Là Gì ? Cách Vô Hiệu Hóa Ctfmon Ctf Loader Là Gì

Xem giải thuật


bài 104 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 104 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Tra cứu số nguyên x, biết:

Xem lời giải


bài bác 105 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 105 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Điền số vào ô trống mang lại đúng:

Xem lời giải


bài 106 trang 97 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 106 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Gồm hai số nguyên a, b khác nhau nào mà

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 1 - bài bác 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài bác 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài xích 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài xích 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài xích 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài xích 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài xích 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 6 - bài xích 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 6 - bài xích 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 7 - bài xích 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 7 - bài bác 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép johnadamshs.net gửi các thông tin đến chúng ta để nhận được các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.