Phân tích các số sau ra vượt số nhân tố rồi cho thấy mỗi số đó chia hết cho các số nguyên tố nào ?

a) (225); b) (1800);

c) (1050); d) (3060).
Bạn đang xem: Bài 127 trang 50 sgk toán 6 tập 1

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Lời giải bỏ ra tiết

a) 

*

(225 = 3^2.5^2) chia hết mang đến (3) và (5);

b)

*

(1800 = 2^3.3^2.5^2) phân tách hết đến (2; 3; 5);

c)

*

 (1050 = 2 . 3 . 5^2. 7) chia hết mang lại (2; 3; 5; 7);

d)

*

(3060 = 2^2.3^2.5.17) chia hết cho (2; 3; 5; 17). 

johnadamshs.net


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp johnadamshs.net
Xem thêm: Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài - Có Bao Nhiêu Đơn Vị Đo Độ Dài

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện johnadamshs.net. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép johnadamshs.net giữ hộ các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.