Hướng dẫn giải bài bác §15. Phân tích một vài ra thừa số nguyên tố, chương I – Ôn tập và té túc về số từ bỏ nhiên, sách giáo khoa toán 6 tập một. Nội dung bài xích giải bài xích 125 126 127 128 trang 50 sgk toán 6 tập 1 bao gồm tổng đúng theo công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài xích tập phần số học tất cả trong SGK toán để giúp đỡ các em học viên học tốt môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Bài 125 trang 50 sgk toán 6 tập 1


Lý thuyết

1. So với một vượt số ra số nguyên tố là gì?

Ví dụ: Viết số 300 bên dưới dạng một tích của đa số thừa số to hơn 1, với từng thừa số lại làm vì vậy (nếu gồm thể)?

Chẳng hạng làm cho như sau:

$300 = 6 .50 = 2 . 3 . 2 . 25 = 2 . 3 . 2 . 5 . 5$

$300 = 3. 100 = 3. 10 .10 = 3. 2 . 5 . 2 . 5$

$300 = 3 . 100 = 3. 4 . 25 = 3 . 2 . 2 . 5 . 5$

Các số 2, 3, 5 là các số nguyên tố. Ta bảo rằng 300 đã có được phân tích ra quá số nguyên tố.

( Rightarrow ) Phân tích một vài tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nhân tố là viết số đó dưới dạng một tích những thừa số nguyên tố.

Chú ý:

– Dạng phân tích ra thừa số thành phần của mỗi số yếu tố là thiết yếu viết số đó.


– hầu hết hợp số đầy đủ phân tích được ra thừa số nguyên tố.

2. Cách phân tích một vài thừa số nguyên tố

Ta còn hoàn toàn có thể tích số 300 ra vượt số nguyên tố “theo cột dọc”:

*

Do đó $300 = 2 .2.3.5.5$

Viết gọn bằng luỹ thừa, ta được: (300 = 2^2.3.5^2)

(Trong cách phân tích một trong những ra thừa số nguyên tố, ta thường viết những ước nhân tố theo sản phẩm tự từ nhỏ dại đến lớn.)

Nhận xét: mặc dù phân tích một trong những ra quá số nguyên tố bằng phương pháp nào thì sau cuối ta cũng rất được cùng một kết quả.

Ví dụ: Phân tích những số sau ra thừa số nguyên tố:

a. 120; b. 900 c. 100 000


Bài giải:

a. (120 m = 2^3.3.5)

b. (900 = 2^2.3^2.5^2)

c. (100 m 000 = 10^5 = 2^5.5^5)

Ví dụ: Phân tích những số sau ra quá số yếu tắc rồi cho biết mỗi số đó phân chia hết cho những số yếu tố nào?

a. 450 b. 2100


Bài giải:

a. (450 = 2.3^2.5^2). Số 450 phân tách hết cho các số nguyên tố 2, 3, 5

b. (2100 = 2^2.3.5^2.7). Số 2100 chia hết cho các số thành phần 2, 3, 5, 7.

Dưới đấy là phần phía dẫn vấn đáp các thắc mắc có trong bài học cho chúng ta tham khảo. Các bạn hãy hiểu kỹ câu hỏi trước khi vấn đáp nhé!

Câu hỏi

Trả lời câu hỏi 1 trang 50 sgk Toán 6 tập 1

Phân tích số $420$ ra quá số nguyên tố.

Trả lời:


Ta có:

*

Do đó: $420 = 2 . 2 . 5 . 3 . 7$

Dưới đấy là giải bài 125 126 127 128 trang 50 sgk toán 6 tập 1. Chúng ta hãy phát âm kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

johnadamshs.net giới thiệu với chúng ta đầy đủ phương thức giải bài tập phần số học tập 6 kèm bài giải chi tiết bài 125 126 127 128 trang 50 sgk toán 6 tập 1 của bài §15. Phân tích một vài ra quá số nguyên tố trong chương I – Ôn tập và xẻ túc về số tự nhiên và thoải mái cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài xích tập chúng ta xem dưới đây:

*
Giải bài xích 125 126 127 128 trang 50 sgk toán 6 tập 1

1. Giải bài xích 125 trang 50 sgk Toán 6 tập 1

Phân tích những số sau ra quá số nguyên tố:

a) 60; b) 64; c) 285;


d) 1035; e) 400; g) 1000000.

Bài giải:

a) $60 = 2^2.3.5$

b) $64 = 2^6$

c) $285 = 3.5.19$

d) $1035 = 3^2.5.23$

e) $400 = 2^4.5^2$

g) $1000000 = 2^6.5^6$

2. Giải bài bác 126 trang 50 sgk Toán 6 tập 1


An phân tích các số $120, 306, 567$ ra quá số nguyên tố như sau:

$120 = 2 . 3 . 4 . 5$;

$306 = 2 . 3 . 51$;

$567 = $9^2$ . 7$.

An có tác dụng như trên gồm đúng không? Hãy sửa lại trong trường đúng theo An có tác dụng không đúng.

Bài giải:

An làm cho không đúng vị chưa đối chiếu hết ra thừa số nguyên tố. Ở đây 4; 51; 9 chưa phải là các số nguyên tố.

Xem thêm: Idrac Là Gì - Hướng Dẫn Sử Dụng Idrac

Kết quả phân tích đúng đề nghị là:

$120 = 2^3.3.5$

$306 = 2.3^2.17$

$567 = 3^4.7$

3. Giải bài bác 127 trang 50 sgk Toán 6 tập 1

Phân tích những số sau ra thừa số yếu tắc rồi cho thấy mỗi số đó phân tách hết cho những số thành phần nào?

a) 225; b) 1800;

c) 1050; d) 3060.

Bài giải:

a) 225 = $3^2$ . $5^2$ phân tách hết mang lại $3 ,và, 5$

b) 1800 = $2^3$ . $3^2$ . $5^2$ chia hết mang lại $2; 3; 5$

c) 1050 = 2 . 3 . $5^2$ . 7 chia hết mang lại $2; 3; 5; 7$

d) 3060 = $2^2$ . $3^2$ . 5 . 17 chia hết cho $2; 3; 5; 17$

4. Giải bài bác 128 trang 50 sgk Toán 6 tập 1

Cho số a = $2^3$.$5^2$.11. Từng số $4; 8; 16; 11; 20$ bao gồm là cầu của a hay không?

Bài giải:

4 là 1 ước của a bởi 4 là 1 trong ước của $2^3$;

8 = $2^3$ là 1 ước của a;

16 chưa hẳn là cầu của a;

11 là một trong những ước của a;

20 cũng là ước của a vì trăng tròn = 4.5 là cầu của $2^3$.$5^2$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 6 với giải bài 125 126 127 128 trang 50 sgk toán 6 tập 1!