Đố: Hãy điền những số nguyên thích hợp vào các ô trống trong bảng dưới đây sao đến tích của ba số ở bố ô ngay tức khắc nhau đều bằng (120)

*Bạn đang xem: Bài 121 trang 100 sgk toán 6 tập 1

Gọi(3) số còn sót lại trong(4) ô thứ nhất lần lượt là(a, , b, , c) như hình dưới:

*

Tích(3) ô trước tiên là:(a.b.6)

Tích(3) ô sản phẩm công nghệ hai là:(b.6.c)

Theo bài, tích(3) số ở cha ô liên tục đều bằng(120) nên:

(a.b.6 = b.6.c Rightarrow a = c)

Từ kia ta tìm thấy qui luật: những số ở giải pháp nhau(2) ô đều bởi nhau. Ta điền(6) và(-4) vào bảng, như sau:

*

Vậy số sót lại bằng(-5) vì:((-5).(-4).6 = 120)

*


*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài bác 14: Ôn tập chương II - Lớp 6 khác • Giải bài 107 trang 98 - SGK Toán lớp 6 tập 1 bên trên trục số cho hai... • Giải bài 108 trang 98 - SGK Toán lớp 6 tập 1 mang lại số... • Giải bài bác 109 trang 98 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Dưới đó là tên, năm... • Giải bài bác 110 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 trong số câu sau đây,... • Giải bài 111 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính các tổng sau:(a) ,,... • Giải bài xích 112 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố vui: chúng ta Điệp đã... • Giải bài 113 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: Hãy điền các... • Giải bài 114 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Liệt kê cùng tính tổng... • Giải bài 115 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tìm(a in... • Giải bài bác 116 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính:(a) ,, (-4).(-5)... • Giải bài bác 117 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính:(a) ,, (-7)^3.2^4 ,... • Giải bài xích 118 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tìm kiếm số... • Giải bài 119 trang 100 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính bằng hai cách:(a) ,,... • Giải bài xích 120 trang 100 - SGK Toán lớp 6 tập 1 mang lại hai tập hợp:(A... • Giải bài bác 121 trang 100 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: Hãy điền các số...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài bác trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 14: Ôn tập chương II - Lớp 6
• Giải bài bác 107 trang 98 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 108 trang 98 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 109 trang 98 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 110 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 111 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 112 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 113 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 114 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 115 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 116 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 117 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 118 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 119 trang 100 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 120 trang 100 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 121 trang 100 - SGK Toán lớp 6 tập 1


Xem thêm: Dự Án Đầu Tư Công Là Gì ? Phân Loại Vốn Đầu Tư Công

Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số