Nếu ta nhân cả tử và chủng loại của một phân số với cùng một vài nguyên khác 0 thì ta được một phân số bởi phân số đang cho: 

(dfracab = dfraca.mb.m,,left( m in Z,m e 0 ight))

Nếu ta phân chia cả tử và mẫu mã của một phân số mang đến cùng một ước thông thường của bọn chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho:

(dfracab = dfraca:nb:n,,left( n in ƯCleft( a,b ight) ight)) 
Bạn đang xem: Bài 12 trang 11 sgk toán 6 tập 2

Lời giải đưa ra tiết

a) chia cả tử cùng mẫu mang đến 3

(dfrac-36)(=dfrac-3:36:3)(=dfrac-12) ;

b) Nhân cả tử và mẫu mã với 4 

(dfrac27)(=dfrac2.47.4)(=dfrac828) ;

c) chia cả tử và mẫu mang lại 5

(dfrac-1525)(=dfrac-15:525:5)(=dfrac-35) ;

d) Để có được phân số gồm tử số là (28) thì ta nhân cả tử và chủng loại với 7. 

(dfrac49)(=dfrac4.79.7)(=dfrac2863). 

johnadamshs.net


*
Bình luận
*
chia sẻ
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp johnadamshs.net
Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 160, 161 Luyện Tập, Giải Toán Lớp 5 Trang 160, 161 Bài Luyện Tập

Cảm ơn các bạn đã sử dụng johnadamshs.net. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép johnadamshs.net gửi các thông báo đến các bạn để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.