- Chọn bài bác -Bài 1: có tác dụng quen cùng với số âmBài 2: Tập hợp các số nguyênBài 3: thiết bị tự trong tập hợp các số nguyênLuyện tập trang 73Bài 4: cộng hai số nguyên thuộc dấuBài 5: cùng hai số nguyên khác dấuLuyện tập trang 77Bài 6: đặc thù của phép cộng các số nguyênLuyện tập trang 79Bài 7: Phép trừ nhì số nguyênLuyện tập trang 82Bài 8: Quy tắc lốt ngoặcBài 9: Quy tắc chuyển vếLuyện tập trang 87Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấuBài 11: Nhân nhị số nguyên thuộc dấuLuyện tập trang 92Bài 12: tính chất của phép nhânLuyện tập trang 95Bài 13: Bội và mong của một số nguyênÔn tập chương 2 (Câu hỏi - bài bác tập)

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: trên đâyLuyện tập (Trang 95-96)Luyện tập (Trang 95-96)Luyện tập (Trang 95-96)Luyện tập (Trang 95-96)Luyện tập (Trang 95-96)Luyện tập (Trang 95-96)

Xem toàn thể tài liệu Lớp 6: trên đây

Sách giải toán 6 bài 12: đặc điểm của phép nhân giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng suy luận hợp lý và phải chăng và đúng theo logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào những môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 bài 12 trang 94: Tích một số trong những chẵn các thừa số nguyên âm có dấu gì ?

Lời giải

Tích một số chẵn những thừa số nguyên âm bao gồm dấu “+”

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 bài bác 12 trang 94: Tích một vài lẻ những thừa số nguyên âm gồm dấu gì ?

Lời giải

Tích một vài lẻ các thừa số nguyên âm bao gồm dấu “-“

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 1 bài 12 trang 94: a . (-1) = (-1) . A = ?

Lời giải

a . (-1) = (-1) . A = -a

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 1 bài 12 trang 94: Đố vui: Bình nói rằng bạn ấy vẫn nghĩ ra được nhì số nguyên không giống nhau nhưng bình phương của bọn chúng lại bởi nhau. Chúng ta Bình nói đúng hay là không ? bởi vì sao ?

Lời giải

Đúng do ta bao gồm bình phương là thực hiện tích của nhị số

Tích của nhì số nguyên âm là một vài nguyên dương

Nên hai số nguyên đối nhau sẽ vừa lòng đề bài

Ví dụ 2 cùng -2

Ta có: 22 = 4 và (-2)2 = 4

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 1 bài bác 12 trang 95: Tính bằng hai phương pháp và so sánh kết quả:

a) (-8) . (5 + 3);

b) (-3 + 3) . (-5).

Bạn đang xem: Bài 12 tính chất của phép nhân

Lời giải

Ta có:

a) (-8) . ( 5 + 3 )

Cách 1: (-8) . ( 5 + 3 ) = (-8) . 8 = -64

Cách 2 : (-8) . ( 5 + 3 ) = (-8) . 5 + (-8) + 3 = – 40 + (-24) = – 64

Kết trái của hai cách tính là như nhau


b) (-3 + 3 ) . (-5)

Cách 1: (-3 + 3 ) . (-5) = 0 . (-5) = 0

Cách 2: (-3 + 3 ) . (-5) = (-3) . (-5) + 3 . (-5) = 15 + (-15) = 0

Kết trái của hai phương pháp tính là như nhau

Bài 90 (trang 95 SGK Toán 6 Tập 1): tiến hành các phép tính:

a) 15.(-2).(-5).(-6)

b) 4.7.(-11).(-2)

Lời giải

a) 15 . (–2) . (–5) . (–6)

= <15 . (–2)> . <(–5) . (–6)>

= <– (15.2)> . (5.6)

= (–30) . 30

= –900

b) 4 . 7 . (–11) . (–2)

= (4 . 7) . <(–11) . (–2)>

= 28 . (11.2)

= 28 . 22 = 616.

Bài 91 (trang 95 SGK Toán 6 Tập 1): ráng một quá số bởi tổng nhằm tính:

a) (-57).11

b) 75.(-21)

Lời giải

a) (–57) . 11

= (–57) (10 + 1) (tách 11 = 10 + 1).

= (–57 ) . 10 + (–57 ) . 1 (áp dụng tính chất phân phối của phép nhân)

= –570 + (–57 ) = –(570 + 57) = –627;

b) 75 . (–21)

= 75 . (–20 – 1) (tách –21 = –20 –1)

= 75 . (–20) – 75.1 (áp dụng đặc thù phân phối của phép nhân cùng phép cộng)

= –1500 – 75

= –1575

Bài 92 (trang 95 SGK Toán 6 Tập 1): Tính:

a) (37 – 17).(-5) + 23.(-13 – 17)

b) (-57).(67 – 34) – 67.(34 – 57)

Lời giải

a) (37 – 17) . (–5) + 23 . (–13 – 17)

= 20 . (–5) + 23. (–30)

= (–100) + (–690) = –790.

b) (–57) . (67 – 34) – 67 . (34 –57)

= <(–57) . 67 – (–57 ) . 34> – (67 . 34 – 67 . 57)

= – (57 . 67) – <–(57 . 34)> – (67 . 34 – 67 . 57)

= – 57 . 67 + 57 . 34 – 67 . 34 + 67 . 57

= 67 . 57 – 57. 67 + 57 . 34 – 67 . 34

= 0 + 34 . (57 – 67)

= 34 . (–10) = –340

Bài 93 (trang 95 SGK Toán 6 Tập 1): Tính nhanh:

a) (-4).(+125).(-25).(-6).(-8)

b) (-98).(1 – 246) – 246.98

Lời giải

a) (–4) . (+125) . (–25) . (–6) . (–8)

= <(–4) . (–25)> . <(+125) . (–8)> . (–6)

= (4 . 25) . <–(125 . 8)> . (–6)

= 100 . (–1000) . (–6)

= 100 . 1000 . 6 = 600 000

b) (–98) . (1 – 246) – 246 . 98

= (–98) . 1 – (–98) . 246 – 246 . 98

= –98 – <(–98) . 246 + 246 . 98>


= –98 – 0 = –98

Bài 94 (trang 95 SGK Toán 6 Tập 1): Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa:

a) (-5).(-5).(-5).(-5).(-5)

b) (-2).(-2).(-2).(-3).(-3).(-3)

Lời giải

a) (–5) . (–5) . (–5) . (–5) . (–5) = (–5)5

b) (–2) . (–2) . (–2) . (–3) . (–3) . (–3) = (–2)3 . (–3)3

Luyện tập (Trang 95-96)

Bài 95 (trang 95 SGK Toán 6 Tập 1): lý giải vì sao (-1)3 = -1. Tất cả còn số nguyên nào khác mà lại lập phương của chính nó cũng bởi chính nó?

Lời giải

(–1)3 = –1 vì:

(–1)3 = (–1) . (–1) . (–1) = <(–1) . (–1)> . (–1) = 1 . (–1) = –1.

Ngoài ra còn có: 13 = 1; 03 = 0.

Luyện tập (Trang 95-96)

Bài 96 (trang 95 SGK Toán 6 Tập 1): Tính:

a) 237.(-26) + 26.137

b) 63.(-25) + 25.(-23)

Lời giải

a) 237. (–26) + 26 .137

= – 237 . 26 + 26 . 137

= 26 . (–237 + 137)

= 26 . (–100) = –2600

b) 63 . (–25) + 25 . (–23)

= – 63 . 25 + 25 . (–23)

= 25. <–63 + (–23)>

= 25. (–86) = – (25.86) = –2150

Ngoài biện pháp trên, các bạn cũng có thể sử dụng máy tính xách tay để đo lường và tính toán từng phép tính.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Discipline Nghĩa Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Trong Tiếng Anh

Luyện tập (Trang 95-96)

Bài 97 (trang 95 SGK Toán 6 Tập 1): So sánh:

a) (-16).1253.(-8).(-4).(-3) với 0

b) 13.(-24).(-15).(-8).4 cùng với 0

Lời giải

a) Tích (–16) . 1253 . (–8) . (–4) . (–3) bao gồm bốn quá số nguyên âm.

Do đó tích sở hữu dấu dương.

Hay (–16) . 1253 . (–8) . (–4) . (–3) > 0

b) Tích 13 . (–24) . (–15) . (–8) . 4 có tía thừa số nguyên âm.

Do kia tích với dấu âm

Hay 13 . (–24) . (–15) . (–8) . 4 Bài 98 (trang 96 SGK Toán 6 Tập 1): Tính quý giá của biểu thức:

a) (-125).(-13).(-a) cùng với a = 8

b) (-1).(-2).(-3).(-4).(-5).b với b = 20

Lời giải

a) vậy a = 8 vào tích ta được:

a) a = 8 thì ta cầm cố 8 vào địa chỉ của a vào biểu thức.

(–125) . (–13) . (–a)

= (–125) . (–13) . (–8)

= – (125 . 13 . 8)

= – (1000 . 13) = –13000

b) b = 20 thì ta thay 20 vào địa chỉ của b trong biểu thức.

(–1) . (–2) . (–3) . (–4) . (–5) . B

= (–1) . (–2) . (–3) . (–4) . (–5) . đôi mươi

= – (1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 20)

= – 2400

Luyện tập (Trang 95-96)

Bài 99 (trang 96 SGK Toán 6 Tập 1): Áp dụng đặc thù a(b – c) = ab – ac, điền số tương thích vào ô trống:

*

Lời giải

Áp dụng đặc thù phân phối a . (b – c) = ab – ac ta có:

*

Luyện tập (Trang 95-96)

Bài 100 (trang 96 SGK Toán 6 Tập 1): giá trị của tích m.n2 cùng với m = 2, n = -3 là số làm sao trong tứ đáp số A, B, C, D dưới đây:

A. -18B. 18C. -36D. 36