(a) ,, (-4).(-5) .(-6) = -4.5.6 = -120)(có một số lẻ những số nguyên âm cần tích âm)

(b) ,, (-3 + 6).(-4) = 3 . (-4) = -12 )

(c) ,, (-3 - 5) .(-3 + 5) = -8 . 2 = -16 )

(d) ,, (-5 - 13):(-6) = -18 : (-6) = 3)
Bạn đang xem: Bài 116 trang 99 sgk toán 6 tập 1

*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài bác 14: Ôn tập chương II - Lớp 6 khác • Giải bài 107 trang 98 - SGK Toán lớp 6 tập 1 trên trục số mang lại hai... • Giải bài bác 108 trang 98 - SGK Toán lớp 6 tập 1 đến số... • Giải bài bác 109 trang 98 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Dưới đây là tên, năm... • Giải bài xích 110 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 trong những câu sau đây,... • Giải bài 111 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính các tổng sau:(a) ,,... • Giải bài bác 112 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố vui: bạn Điệp đã... • Giải bài xích 113 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: Hãy điền các... • Giải bài xích 114 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Liệt kê với tính tổng... • Giải bài xích 115 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tìm(a in... • Giải bài 116 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính:(a) ,, (-4).(-5)... • Giải bài xích 117 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính:(a) ,, (-7)^3.2^4 ,... • Giải bài xích 118 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tìm số... • Giải bài xích 119 trang 100 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính bằng hai cách:(a) ,,... • Giải bài bác 120 trang 100 - SGK Toán lớp 6 tập 1 đến hai tập hợp:(A... • Giải bài bác 121 trang 100 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: Hãy điền các số...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 14: Ôn tập chương II - Lớp 6
• Giải bài bác 107 trang 98 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 108 trang 98 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 109 trang 98 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 110 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 111 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 112 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 113 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 114 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 115 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 116 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 117 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 118 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 119 trang 100 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 120 trang 100 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 121 trang 100 - SGK Toán lớp 6 tập 1


Xem thêm: Bài Tập Toán Hình Lớp 7 - Hướng Dẫn Giải Chi Tiết, Chính Xác Toán Lớp 7

Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số