Hướng dẫn giải bài bác §14 Tìm giá trị phân số của một vài cho trước, chương III – Phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài xích giải bài bác 115 116 117 trang 51 sgk toán 6 tập 2 bao gồm tổng hòa hợp công thức, lý thuyết, phương thức giải bài tập phần số học bao gồm trong SGK toán để giúp các em học viên học giỏi môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Bài 115 trang 51 sgk toán 6 tập 2

Lý thuyết

Bài học sẽ giúp đỡ các em khám phá các vấn đề liên quan tiền đến Tìm quý hiếm phân số của một số trong những cho trước, phân tách hết cùng những dạng toán tương quan và các ví dụ minh họa được bố trí theo hướng dẫn giải sẽ giúp các em thuận tiện nắm được nội dung bài học.

1. Quy tắc

Muốn kiếm tìm (fracmn) của số b mang lại trước, ta tính (b.fracmn,,(m,n, in ,mathbbN,,n, e 0))

2. Lấy ví dụ như minh họa

Trước khi đi vào giải bài xích 115 116 117 trang 51 sgk toán 6 tập 2, bọn họ hãy tìm hiểu các ví dụ điển hình sau đây:

Ví dụ 1: 

Lớp 6A tất cả 45 học tập sinh, trong những số đó (frac23) số học viên thích láng đá, 60% ham mê đá cầu, (frac29) thích nghịch bóng bàn cùng (frac415) thích đùa bóng chuyền. Tính số học viên lớp 6A mê thích đá bóng, đá cầu, láng bàn, bòng chuyền.

Bài giải:

Để tính số học viên lớp 6A mê thích đá bóng, ta nên tìm (frac23) của 45 học tập sinh.

Muốn thế, ta phân tách 45 cho 3 rồi nhân kết quả với 2, có nghĩa là ta nhân 45 cùng với (frac23)

Ta có: (45.frac23 = 30) (học sinh)

Cũng vậy, để tính số học viên thích đá cầu, ta bắt buộc tìm 60% của 45 học sinh.

Như thế, ta buộc phải chân 45 với 60% được:

(45.60\% = 45.frac60100 = 27) (học sinh)

Ví dụ 2: 

Tìm:

a. (frac25) của 40

b. (frac56) của 48000 đồng

c. (4frac12) của (frac25) kg

Bài giải:

a. (frac25) của 40 là 16

b. (frac56) của 48000 đồng là 40000 đồng

c. (4frac12) của (frac25) kg là 1,8 kg

Ví dụ 3: 

Một quả cam nặng 300g. Hỏi (frac34) quả cam nặng bao nhiêu?

Bài giải:

(frac34) quả cam

(300 m .frac34 = ) 225g

Ví dụ 4: 

Bốn thửa ruộng thu hoạch được tất cả 1 tấn thóc. Số thóc thu hoạch ở bố thửa ruộng đầu lần lượt bằng (frac14;,0,4) và 15% tổng thể thóc thu hoạch sinh hoạt cả tư thửa. Tính cân nặng thóc thu hoạch được ngơi nghỉ thửa máy tư.

Bài giải:

Phân số chỉ số thóc thu hoạch được sinh sống thửa thứ tư:

(1 – left( frac14 + frac25 + frac15100 ight) = frac15) (tổng số thóc)

Khối lượng thóc hoạch được sống thửa máy tư:

(1000kg.frac15 = 200kg)

Ví dụ 5: 

(frac25) của số a là 480. Kiếm tìm 12,5% của số a.

Bài giải:

Số (a = 480:frac25 = 1200)

12,5% của số a là 1200 . 12,5% = 150.

Ví dụ 6: 

Một số có tía chữ số, chữ số hàng trăm ngàn là 4.

Nếu đưa chữ số 4 xuống sau chữ số hàng đơn vị thì được số mới bởi (frac34) số ban đầu. Kiếm tìm số ban đầu.

Bài giải:

Gọi số buộc phải tìm là (overline 4ab ). Theo đề bài, ta có:

(overline ab4 = frac34.overline 4ab ) tuyệt (4.overline ab4 = 3.overline 4ab )

Ta lần lượt có:

(4.(10overline ab + 4) = 3.(400 + overline ab ))

(40overline ab + 16 = 1200 + 3overline ab )

(37overline ab = 1184)

(overline ab = 32)

Số ban sơ là 432

Dưới đấy là Hướng dẫn giải bài 115 116 117 trang 51 sgk toán 6 tập 2. Chúng ta hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

johnadamshs.net reviews với chúng ta đầy đủ cách thức giải bài xích tập phần số học 6 kèm bài bác giải cụ thể bài 115 116 117 trang 51 sgk toán 6 tập 2 của bài §14 Tìm giá trị phân số của một số trong những cho trước trong chương III – Phân số cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài xích tập các bạn xem dưới đây:

*
Giải bài 115 116 117 trang 51 sgk toán 6 tập 2

1. Giải bài xích 115 trang 51 sgk Toán 6 tập 2

Tìm:

a) (2 over 3) của 8,7 ;

b) (2 over 7) của (-11 over 6) ;

c) (21 over 3) của 5,1 ;

d) (27 over 11) của (63 over 5).

Bài giải:

a) (2 over 3.8,7 = 2 over 3.87 over 10 = 58 over 10 = 5,8)

b) (2 over 7. – 11 over 6 = – 11 over 21)

c) (21 over 3.51 over 10 = 7 over 3.51 over 10 = 119 over 10 = 11,9)

d) (27 over 11.63 over 5 = 29 over 11.33 over 5 = 29.3 over 5 = 87 over 5).

2. Giải bài xích 116 trang 51 sgk Toán 6 tập 2

Hãy đối chiếu 16% của 25 cùng 25% của 16. Dựa vào nhận xét đó hãy tính nhanh.

a) 84% của 25 ; b) 48% của 50.

Bài giải:

16% của 25 bởi (frac16100.25=frac16.25100) ;

25% của 16 bằng (frac25100.16=frac25.16100) .

Do đó 16% của 25 bởi 25% của 16.

a) giống như 84% của 25 bởi 25% của 84 mà 25% của 84 bằng 84 : 4 = 21.

Vậy 84% của 25 bởi 21.

b) 48% của 50 bằng một nửa của 48, mà một nửa của 48 bởi 48 : 2 = 24.

Vậy 48% của 50 bằng 24.

3. Giải bài 117 trang 51 sgk Toán 6 tập 2

Biết rằng 13,21 . 3 = 39,63 cùng 39,63 : 5 = 7,926. Hãy search (frac35) của 13,21 với (frac53) của 7,926 cơ mà không đề xuất tính toán.

Bài giải:

Ta có:

(frac35) của 13,21 bằng (frac3.13,215) = (13,21 . 3) : 5

Vậy theo đầu bài (frac35) của 13,21 bằng 7,926.

Ngược lại, (frac53) của 7,926 bằng (frac53.7,926) = (frac53.frac35.13,21=13,21).

Xem thêm: Quy Trình Làm Việc Tiếng Anh Là Gì ? Quy Trình Làm Việc Tiếng Anh Là Gì

Vậy (frac53) của 7,926 bằng 13,21.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 cùng với giải bài 115 116 117 trang 51 sgk toán 6 tập 2!