Bạn đang xem: Bài 111 trang 99 sgk toán 6 tập 1

Sử dụng đặc điểm giao hoán (a+b=b+a), tính chất phối kết hợp ((a+b)+c=a+(b+c)), và qui tắc phá ngoặc.

Lưu ý: (- (-a) = a)

(- a + (-b) = - (a + b)) 


Lời giải chi tiết

a) ((–13 ) + (–15) + (–8))

(= – (13 + 15 + 8))

(= –36.)

b) (500 – (–200 ) – 210 – 100)

(= 500 + 200 – 210 – 100)

(= 500 + 200 – (210 + 100))

(= 700 – 310 = 390.)

c) (–(–129) + (–119) – 301 + 12)

(= 129 – 119 – 301 + 12)

(= (129 + 12) – (119 + 301))

(= 141 – 420) 

(= –279.)

d) (777 – (–111) – (–222) + 20)

(= 777 + 111 + 222 + 20)

(= (777 + 111 + 222) + 20)

(= 1110 + trăng tròn = 1130. )

johnadamshs.net


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp johnadamshs.net
Xem thêm: Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 48, 49 Sgk Toán 5, Bài 1 Trang 48, 49 (Luyện Tập Chung) Sgk Toán 5

Cảm ơn các bạn đã thực hiện johnadamshs.net. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép johnadamshs.net gởi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.