(dfrac37, hspace0,5cm 6dfrac13, hspace0,5cm, dfrac-112, hspace0,5cm 0,31.)
Bạn đang xem: Bài 111 trang 49 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Hai số được hotline là nghịch hòn đảo của nhau trường hợp tích của bọn chúng bằng(1)

Nghịch đảo của số(a)là(dfrac1a), của(dfracab)là(dfracba)

+) Với lếu số thì ta đưa sang phân số rồi kiếm tìm nghịch đảo

+) với số thập phân ta gửi thành phân số rồi search nghịch đảo

Bài giải:

Nghịch hòn đảo của(dfrac37)là:(f dfrac73)

(6dfrac13 = dfrac193), nghịch đảo của(dfrac193)là:(f dfrac319)

Nghịch hòn đảo của(dfrac-112)là:(f -12)

(0,31 = dfrac31100), nghịch đảo của(dfrac31100)là:(f dfrac10031)

 


*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài 13: hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - luyện tập trang 47 - luyện tập trang 48 khác • Giải bài bác 94 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các phân số sau... • Giải bài 95 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các hỗn số sau... • Giải bài xích 96 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 So sánh các phân... • Giải bài xích 97 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đổi ra mét (viết kết... • Giải bài bác 98 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Dùng tỷ lệ với ký... • Giải bài 99 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Khi cùng hai hỗn... • Giải bài bác 100 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính giá trị của biểu... • Giải bài xích 101 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 thực hiện phép nhân... • Giải bài xích 102 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 các bạn Hoàng làm cho phép... • Giải bài 103 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Khi chia một số... • Giải bài 104 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những phân số sau... • Giải bài bác 105 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các tỷ lệ sau... • Giải bài 106 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 kết thúc các phép tính... • Giải bài bác 107 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac13... • Giải bài 108 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 hoàn thành các phép tính... • Giải bài bác 109 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính bởi hai cách:(a) ,,... • Giải bài bác 110 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Áp dụng đặc điểm các... • Giải bài xích 111 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tra cứu số nghịch đảo... • Giải bài xích 112 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy kiểm tra các phép... • Giải bài 113 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy kiểm tra các phép... • Giải bài bác 114 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:((-3,2) ....
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài bác trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 13: lếu láo số. Số thập phân. Phần trăm - rèn luyện trang 47 - rèn luyện trang 48
• Giải bài bác 94 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 95 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 96 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 97 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 98 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 99 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 100 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 101 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 102 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 103 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 104 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 105 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 106 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 107 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 108 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 109 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 110 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 111 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 112 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 113 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 114 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Ngày Bắt Đầu Năm Tài Chính Là Gì, Ngày Bắt Đầu Năm Tài Chính

Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số