(1 = dfracBox2 = dfracBox-4 = dfracBox6 = dfrac-8Box=dfrac10Box)
Bạn đang xem: Bài 11 trang 11 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Áp dụng tính chất cơ phiên bản của phân số:

Nếu ta nhân cả tử và chủng loại của một phân số với cùng một số trong những nguyên không giống 0 thì ta được một phân số bằng phân số đang cho:

(dfracab = dfraca.mb.m ,, (m in mathbbZ, , m eq 0))

Nếu ta chia cả tử và mẫu mã của một phân số đến cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bởi phân số đã cho:

(dfracab = dfraca : nb:n , , (n in ƯC(a, , b))

Bài giải:

Áp dụng đặc thù nhân cả tử và chủng loại của một phân số với một số:

- Với(2) phân số đầu tiên, nhân cả tử và mẫu mã với một số trong những bất kì không giống (0), ta tất cả vô số đáp án:

(dfrac14 = dfrac28= dfrac312= , ...)

( dfrac-34 = dfrac-68 = dfrac-912 = , ...)

- Với hàng ô vuông còn lại, chúng ta tìm số ở ô vuông sao cho tác dụng của phép phân tách tử số cho mẫu số bởi (1), câu trả lời là:

(1 = dfrac22 = dfrac-4-4 = dfrac66 = dfrac-8-8=dfrac1010)


Xem clip bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở chỗ này để học giỏi hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài tập bài bác 3: tính chất cơ phiên bản của phân số khác • Giải bài bác 11 trang 11 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số thích hợp hợp... • Giải bài 12 trang 11 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số ưa thích hợp... • Giải bài 13 trang 11 - SGK Toán lớp 6 tập 2 các số phút sau đây... • Giải bài xích 14 trang 11 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố. Ông sẽ khuyên...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học
bài trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 3: tính chất cơ bản của phân số
• Giải bài bác 11 trang 11 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 12 trang 11 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 13 trang 11 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 14 trang 11 - SGK Toán lớp 6 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Giải bài bác tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 6 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài tập Môn đồ vật Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn lịch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Tìm Hiểu Về Sonarqube Là Gì, Analyze Code With Sonarqube Scanner

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12