Cho con đường tròn (O) đường kính AB, dây CD không cắt đường kính AB, gọi H và K theo lắp thêm tự là chân những đường vuông góc kẻ từ A và B đến CD. Chứng minh rằng (CH = DK).

Gợi ý: Kẻ OM vuông góc cùng với CD.
Bạn đang xem: Bài 11 trang 104 sgk toán 9

*
 
Tham khảo giải mã các bài bác tập bài bác 2: Đường kính với dây của mặt đường tròn khác • Giải bài xích 10 trang 104 – SGK Toán lớp 9 tập 1 đến tam giác ABC, các... • Giải bài 11 trang 104 – SGK Toán lớp 9 tập 1 cho đường tròn (O)...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc tía - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số số 1 - Đại số chín •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số cửu •Chương 3: Góc với con đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình mong - Hình học 9


Xem thêm: Hifi Là Gì - Tìm Hiểu Về Hi

Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông Chương 2. Hàm số số 1 Chương 2: Đường tròn Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn Chương 3: Góc với đường tròn 2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn">Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình ước