(a) ,, 2dfrac49 + 1dfrac16;) (b) ,, 7dfrac18 - 5dfrac34;) (c) ,, 4 - 2dfrac67.)
Bạn đang xem: Bài 109 trang 49 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Cách 1: đưa hỗn số quý phái phân số rồi tính

Cách 2: Cộng, trừ những phần nguyên cùng với nhau, những phần phân số cùng với nhau

Bài giải:

Cách 1:

(a) ,, 2dfrac49 + 1dfrac16 = dfrac229 + dfrac76 = dfrac4418 + dfrac2118 = dfrac6518 = 3dfrac1118)

(b) ,, 7dfrac18 - 5dfrac34= dfrac578 - dfrac234 = dfrac578 - dfrac468 = dfrac118 = 1dfrac38)

(c) ,, 4 - 2dfrac67 = 4 - dfrac207 = dfrac287 - dfrac207 = 1dfrac17)

Cách 2:

(a) ,, 2dfrac49 + 1dfrac16 = 2dfrac818 + 1dfrac318 = 3dfrac1118)

(b) ,, 7dfrac18 - 5dfrac34= 7dfrac18 - 5dfrac68 = 6dfrac98 - 5dfrac68 = 1dfrac38)

(c) ,, 4 - 2dfrac67 = 3dfrac77 - 2dfrac67 = 1dfrac17)


*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài bác 13: lếu láo số. Số thập phân. Phần trăm - rèn luyện trang 47 - luyện tập trang 48 khác • Giải bài 94 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các phân số sau... • Giải bài xích 95 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những hỗn số sau... • Giải bài 96 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 So sánh các phân... • Giải bài bác 97 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đổi ra mét (viết kết... • Giải bài xích 98 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Dùng tỷ lệ với ký... • Giải bài bác 99 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Khi cộng hai hỗn... • Giải bài bác 100 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính cực hiếm của biểu... • Giải bài bác 101 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 thực hiện phép nhân... • Giải bài 102 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 bạn Hoàng làm cho phép... • Giải bài xích 103 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Khi chia một số... • Giải bài xích 104 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những phân số sau... • Giải bài bác 105 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các xác suất sau... • Giải bài xích 106 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 xong xuôi các phép tính... • Giải bài 107 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac13... • Giải bài 108 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 dứt các phép tính... • Giải bài 109 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính bằng hai cách:(a) ,,... • Giải bài xích 110 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Áp dụng đặc thù các... • Giải bài bác 111 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tìm kiếm số nghịch đảo... • Giải bài xích 112 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy kiểm tra những phép... • Giải bài 113 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy kiểm tra những phép... • Giải bài xích 114 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:((-3,2) ....
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài bác trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 13: lếu số. Số thập phân. Xác suất - luyện tập trang 47 - rèn luyện trang 48
• Giải bài 94 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 95 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 96 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 97 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 98 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 99 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 100 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 101 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 102 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 103 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 104 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 105 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 106 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 107 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 108 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 109 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 110 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 111 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 112 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 113 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 114 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Giải Bài 118 Trang 47 Sgk Toán 6 Tập 1 18 Trang 47, Bài 118 Trang 47 Sgk Toán 6 Tập 1

Chương 1: Ôn tập và té túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số