Bài 107 trang 98 SGK Toán 6 tập 1

Bài 108 trang 98 SGK Toán 6 tập 1

Bài 109 trang 98 SGK Toán 6 tập 1

Bài 110 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Bài 111 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Bài 112 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Bài 113 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Bài 114 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Bài 115 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Bài 116 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Bài 117 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Bài 118 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Bài 119 trang 100 SGK Toán 6 tập 1

Bài 120 trang 100 SGK Toán 6 tập 1

Bài 121 trang 100 SGK Toán 6 tập 1

Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề tiên phong hàng đầu - Chương 2 - Đại số 6

Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 6

Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 6

Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 6

Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 2 - Đại số 6

Giải bài 107trang 98 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài xích 108 trang - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài xích 109 trang 98- Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài xích 110 trang 99 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài bác 111 trang 99 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài 112 trang 99 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài bác 113 trang 99 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài xích 114 trang 99 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài xích 115 trang 99 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài xích 116 trang 99 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài xích 117 trang 99 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài xích 118 trang 99 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài xích 119 trang 100 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài bác 120 trang 100 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài xích 121 trang 100 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1
Bạn đang xem: Bài 107 trang 98 sgk toán 6 tập 1

Lý thuyếtBài tập
Mục lục

Tóm tắt bài


Đề bài

Trên trục số mang lại hai điểm a, b (h.53). Hãy:

Trên trục số mang lại hai điểm a, b (h.53). Hãy:

a) xác minh các điểm –a; –b bên trên trục số;

b) khẳng định các điểm |a|, |b|, |-a|, |-b|trên trục số;

c) So sánh những số a, b, –a; –b, |a|, |b|, |-a|, |-b| cùng với 0.

*

b)Xác định các điểm |a|, |b|, |-a|, |-b| trên trục số: 

(left| a ight| = left| - a ight| = 4,left| b ight| = left| - b ight| = 3)

*

c) (a 0 ; - a > 0 ;)

(0 a ở phía bên trái trục số => a là số nguyên âm nên a .)

(b làm việc bên buộc phải trục số => b là số nguyên dương) 


Toán học là ngành nghiên cứu trừu tượng về hầu như chủ đề như: lượng (các bé số), cấu trúc, ko gian, cùng sự cố đổi.Các đơn vị toán học và triết học có không ít quan điểm khác biệt về tư tưởng và phạm vi của toán học

Lớp 6 - Là năm trước tiên của cung cấp trung học tập cơ sở. Được sinh sống lại đông đảo khỉ niệm như ngày nào còn lần đầu đi học 1, được quen các bạn mới, ngôi ngôi trường mới, một sau này mới!

*Xem thêm: Giải Bài 5 Trang 73 Sgk Toán 6 Tập 2 Sgk Chân Trời Sáng Tạo, Giải Toán Lớp 6: Bài 5 Trang 73 Sgk Toán 6 Tập 2

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng đúng theo mã bớt giá