( displaystyle 7 over 9 + 5 over 12 - 3 over 4 = 7.4 over 36 + 5. ldots over 36 - 3. ldots over 36)( displaystyle = 28 + ldots - ldots over 36 )

( displaystyle = 16 over 36 = ldots over ldots )
Bạn đang xem: Bài 106 trang 48 sgk toán 6 tập 2

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Muốn cùng trừ những phân số không thuộc mẫu, ta quy đồng mẫu tiếp nối cộng trừ những tử lại cùng nhau và giữ nguyên mẫu. 


Lời giải bỏ ra tiết

( displaystyle 7 over 9 + 5 over 12 - 3 over 4 = 7.4 over 36 + 5.3 over 36 - 3.9 over 36 )( displaystyle = 28 + 15 - 27 over 36 = 16 over 36 = 4 over 9) 

johnadamshs.net


*
Bình luận
*
chia sẻ
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!


Xem thêm: Cheer Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Cheer Trong Tiếng Việt

Bài tiếp theo
*