Tính giá chỉ trị của các biểu thức sau. Bài 100 trang 47 sgk toán 6 tập 2 – láo lếu số. Số thập phân. Phần trăm

Tính giá bán trị của những biểu thức sau:

(A = 82 over 7 – left( 34 over 9 + 42 over 7 ight))

(B = left( 102 over 9 + 23 over 5 ight) – 62 over 9)

*

(A = 82 over 7 – left( 34 over 9 + 42 over 7 ight))Quảng cáo

( = 58 over 7 – left( 31 over 9 + 30 over 7 ight) = 58 – 30 over 7 – 31 over 9 = 4 – 31 over 9)

= (36 – 31 over 9 = 5 over 9)

(B = left( 102 over 9 + 23 over 5 ight) – 62 over 9)

( = 102 over 9 – 62 over 9 + 23 over 5 = 4 + 23 over 5 = 63 over 5)


Bài học: chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 99 trang 47 sgk Toán 6 tập 2, Khi cùng hai láo số 3 1 tháng 5 và 2 2/3, bạn Cường có tác dụng như sau:Bạn Cường đã triển khai cộng hai hỗn số như thế
Bài tiếp theoBài 103 trang 47 sgk Toán 6 tập 2, khi chia một số cho 0,5 ta chỉ câu hỏi nhân số kia với 2.Ví dụ: 37 0,5 = 37 . 2 = 74;102: 0,5 = 102 . 2 = 204.Hãy
Danh sách bài bác tập
Bài 114 trang 50 sgk Toán 6 tập 2, Tính:
Bài 112 trang 49 sgk Toán 6 tập 2, Hãy kiểm tra những phép cộng tiếp sau đây rồi sử dụng tác dụng của các...

Bạn đang xem: Bài 100 trang 47 sgk toán 6 tập 2


Bài 113 trang 50 sgk Toán 6 tập 2, Hãy kiểm tra các phép nhân dưới đây rồi sử dụng kết quả của các...
Bài 109 trang 49 sgk Toán 6 tập 2, Tính bởi hai cách:
Bài 110 trang 49 Toán 6 tập 2, Áp dụng đặc điểm các phép tính và quy tắc lốt ngoặc để tính giá trị...
Bài 111 trang 49 sgk Toán 6 tập 2, kiếm tìm số nghịch đảo của những số sau:
Mục lục môn Toán 6


Xem đầy đủ: Toán 6


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài bác tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Bài 1, 2, 3 trang 121 Sinh 6: bài bác 36. Tổng kết về cây gồm hoa (tiếp theo)
Bài 1, 2, 3 trang 121 SGK Sinh 6: bài 36. Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo). Câu 1. Những cây sống...
Bài 15 trang 32 Tài liệu dạy dỗ – học toán 6 tập 2: bài bác tập – chủ đề 15: đối chiếu phân số
Bài 15 trang 32 Tài liệu dạy dỗ – học tập toán 6 tập 2. Ta có: (a over b = ad over bd;c over d...
Lý thuyết. Đoạn thẳng, 1.Đoạn thẳng AB là hình bao gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm trong lòng A và B....
1.Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và toàn bộ các điểm nằm giữa A và B. 2.Khi đoạn nhì đoạn...
Theo em, vì sao trên tờ kế hoạch của bọn họ có ghi thêm ngày, tháng, năm âm định kỳ ?
Theo em, bởi vì sao bên trên tờ lịch của bọn họ có ghi thêm ngày, tháng, năm âm định kỳ ?. Trên tờ định kỳ của chúng...

Xem thêm: Bài 18: Phó Từ Là Gì? Những Ý Nghĩa Của Phó Từ Là Gì? Phân Loại Phó Từ Và Nêu Ví Dụ


Bài 3.52 trang 76 Toán 6 kết nối tri thức: Liệt kê các phần tử của tập thích hợp sau rồi tính tổng của chúng
Giải bài xích 3.52 trang 76 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối học thức và cuộc sống - bài tập cuối chương 3Câu hỏi: Liệt...