Vẽ một tam giác vuông gồm một góc nhọn (34^o) rồi viết những tỉ số lượng giác của góc (34^o).

 




Bạn đang xem: Bài 10 trang 76 sgk toán 9 tập 1

Bước 1. Vẽ đoạn trực tiếp AC cùng với độ dài bất kì.Bước2. Tự A dựng tia Ax vuông góc với đoạn trực tiếp ACBước3. Trường đoản cú C sử dụng thước đo góc vẽ tia Cy làm thế nào để cho góc ACy bằng (34^o).Bước4. Ax và Cy cắt nhau trên B.Bước5. Nối những điểm lại với nhau ta được tam giác ABC.
*
Tỉ con số giác của góc(widehatC=34^o) là:( eginalign & sin34^o=dfracABBC;cos34^o=dfracACBC \ & operatornametg34^o=dfracABAC;operatornamecotg34^o=dfracACAB \ endalign)

Ghi nhớ:

Cho tam giác ABC vuông tại A, lúc đó

( eginalign & sin B=dfracACBC;cos B=dfracABBC \ & operatornametgB=dfracACAB;operatornamecotgB=dfracABAC \ endalign)


Tham khảo giải thuật các bài tập bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn khác • Giải bài xích 10 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Vẽ một tam giác vuông... • Giải bài 11 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 1 cho tam giác ABC vuông... • Giải bài bác 12 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Hãy viết các tỉ số... • Giải bài bác 13 trang 77 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Dựng góc nhọn... • Giải bài xích 14 trang 77 – SGK Toán lớp 9 tập 1 áp dụng định nghĩa... • Giải bài bác 15 trang 77 – SGK Toán lớp 9 tập 1 đến tam giác ABC vuông... • Giải bài xích 16 trang 77 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang đến tam giác vuông có... • Giải bài 17 trang 77 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Tìm(x) vào hình...


Xem thêm: Process Costing Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc tía - Đại số chín •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình hàng đầu hai ẩn - Đại số 9 •Chương 3: Góc với con đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn - Đại số cửu •Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình mong - Hình học 9