Gạch chéo phần khía cạnh phẳng chứa tất cả các điểm trong cả(3) góc(BAC, , ACB, , CBA.)
Bạn đang xem: Bài 10 trang 75 sgk toán 6 tập 2

*


*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài 2: Góc khác • Giải bài bác 6 trang 75 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền vào nơi trống... • Giải bài bác 7 trang 75 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quan cạnh bên hình... • Giải bài bác 8 trang 75 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đọc tên với viết kí... • Giải bài 9 trang 75 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền vào vị trí trống... • Giải bài bác 10 trang 75 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Lấy ba điểm không...


Xem thêm: Windows Search Là Gì - Tại Sao Lại Quan Trọng Microsoft Search Là Gì

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và té túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập