+) thực hiện định nghĩa giá bán trị hoàn hảo của số (a): ví như (a ge 0) thì ( left| a ight| =a). Ví như ( a(sqrt4 - 2sqrt3- sqrt3 = -1) 

Phương pháp giải:

+) (sqrta^2= |a|)

+) sử dụng hằng đẳng thức: ((a-b)^2=a^2-2ab+b^2)

+) thực hiện công thức ((sqrta)^2=a), cùng với (a ge 0). 

+) áp dụng định nghĩa giá trị tuyệt đối của số (a): nếu (a ge 0) thì ( left| a ight| =a). Ví như ( a1 Leftrightarrow sqrt 3 > sqrt 1 Leftrightarrow sqrt 3 > 1 )(Leftrightarrow sqrt 3 -1 > 0 )

(Rightarrow left| sqrt 3 -1 ight| = sqrt 3 -1))

johnadamshs.net
Bạn đang xem: Bài 10 trang 11 sgk toán 9 tập 1


*
Bình luận
*
phân chia sẻ

Bài tiếp sau
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp johnadamshs.net

Xem thêm: Mức Miễn Thường Không Khấu Trừ Là Gì, Mức Miễn Thường Là Gì


Cảm ơn các bạn đã sử dụng johnadamshs.net. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?