Bạn đang xem: Bài 10 trang 104 sgk toán 9 tập 1

*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài xích 2: Đường kính với dây của đường tròn khác • Giải bài 10 trang 104 – SGK Toán lớp 9 tập 1 cho tam giác ABC, các... • Giải bài xích 11 trang 104 – SGK Toán lớp 9 tập 1 cho đường tròn (O)...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố - Đại số cửu •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số số 1 - Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đại số cửu •Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình cầu - Hình học 9


Xem thêm: Giải Toán 8 Bài 8: Diện Tích Xung Quanh Hình Chóp Đều, Diện Tích Xung Quanh Của Hình Chóp

Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông Chương 2. Hàm số số 1 Chương 2: Đường tròn Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn Chương 3: Góc với đường tròn 2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn">Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình cầu