Sử dụng mạng xã hội nhiều nhưng chúng ta đã biết hình tượng :3 nghĩa là gì chưa? hiện nay Facebook, Zalo, Twitter là giữa những ứng dụng chat miễn phí tốt nhất có thể hiện nay. Đồng nghĩa đó cũng đều có nhiều hình tượng icon để bạn dùng hoàn toàn có thể sử dụng giúp bày tỏ cảm giác của phiên bản thân. Các hình tượng này siêu đa dạng, trong số những icon thường được sử dụng đó là :3,